İlker Cebeci
Dişhekimliği Alanında Sağlıkta Dönüşümün Etkileri
Sağlıkta Dönüşüm Programı Dişhekimliği mesleği ve ağız diş sağlığı alanını da etkisi altına almıştır. WHO ağız ve diş sağlığını; ‘bireyin ısırma, çiğneme, gülme, konuş...
Özlem Azap
Aşı aşı nereye kadar?
Maskeden, aşıdan ve COVID haberlerinden herkesin bunaldığı bu dönemde Sağlık Bakanlığı’nın aşılara ilişkin çağrısı “aşı olsam mı, olmasam mı?” sorusunu gündeme...
Candan Coşkun
HEKİMLER HAREKETLENDİ...
Hekimlerin haklarını konuşuyor olması bile çok önemli bir aşama.
Hüseyin Karataş
Hemşireliğin Sorunlarına Dair Sorular
Halen sorulacak pek çok soru olmakla birlikte, temel bazı soruları sorduğumuza ve bunlara cevaplar aradığımıza göre, bu cevapların nasıl çözüme dönüşebileceğini de irdelememiz gerekir.
Metehan Akbulut
Hekimlerin ihtiyacı meslek sendikası mı?
Şimdiden soralım. Sormakla kalmayalım, cevaplar arayalım, çözümler bulalım, birbirimize akıl-fikir ve omuz verelim.
Ergün Demir
Sağlık Uygulama Tebliğinde uzun süredir yapılması beklenen değişiklik gerçekleşti.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i 08 Şubat 2022 Tarihli ve 31744 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlandı.
Naki Bulut
Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis)
Hastanın hekimle karşılaşıp yakınmalarını anlatması ile hasta hekim ilişkisinin başladığı varsayılsa da uygulamada hastanın sağlık kuruluşuna başvurması ile başladığı kabul edilir.
Neslihan Sevim
İyi Dişhekimi
“İyi Dişhekimliği” bunların yanı sıra dişhekiminin toplumsal iyilik halini bozan diğer her türlü sosyal, kültürel, çevresel, hukuksal, ekonomik ve ülke yönetimi gibi alanlarda da gerekli hassasiyetleri göstermesi ile tam olarak tanımını bulur.
GSS fon gelirleri kanunlara aykırı bir biçimde kullanılmamalıdır.
Sağlık hizmetlerinin finansmanı için yeterli kaynak mevcuttur. Elinizi vatandaşın cebinden çekiniz!
İstemli gebelik sonlandırmanın bir hak olduğunu düşünen sağlık çalışanları ve sağlık meslek örgütleri nerede?
Gebelik sonlandırma ve üreme sağlığı konusunda tıp eğitimi, araştırma, her basamaktaki hizmet sunumu ve uygulama alanına dair eksiklikleri ve mücadele alanlarını bu forumda tartışmaya ne dersiniz?
Moderatör
Sağlık Çalışanları İçin Covid-19 Bulaşı Bir Meslek Hastalığıdır- Ö. Özkan Özdemir
Covid-19 maruziyeti açısından yüksek risk altında çalışan sağlık çalışanları için hastalığı varsayımsal olarak işyerinden kaptığı önemli bir karinedir. Karinelerin aksi ispat edilmedikçe kabulü gereklidir.
Güray Kılıç
Milyonlarca Vatandaşın Sağlık Hizmetine Erişimi Yıl Sonunda Sona Ermektedir
Genel Sağlık Sigortası ve BAĞ-KUR prim borcu olan milyonlarca vatandaş eğer yeni bir düzenleme yapılmaz ise bu pandemi döneminde kamu sağlık hizmetinden yararlanamayacak.
Candan Coşkun
Sağlıkta Şiddetin Kaynağı Özelleştirme
Hukukun, sağlığı ticari tıp uygulamalarına yönlendiren, insan hakkı olmaktan çıkararak tüketici hakkına indirgeyen bu hatalı yasal düzenlemelerinin değiştirilmesini talep etmeliyiz.
Düşük Asgari Ücret Sağlığa Zararlıdır
Ülkemizde asgari ücret tartışmaları toplumu en çok etkileyen konuların başında geliyor.
Mehmet Antmen
Mecliste Kabul Edilen Teklifin Perde Arkası
Peki bugünlerde tartışmalara neden olan Sağlıkta Dönüşüm Programı nasıl yürürlüğe sokuldu?
Öner Kurt
Kimler Sağlık Çalışanıdır?
Bu yazı boyunca biz, “sağlık çalışanı” kavramını kullanacağız ve irdeleyeceğiz.
Necati Dedeoğlu
Ülkenin acil ihtiyacı: Halk Sağlığı Akademisi
Cumhuriyet sağlık sisteminin iki temel kuruluşu olan Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Okulu’nun amaç ve işlevlerine bakmanın tam zamanı.
Moderatör
“İyilik hali”
Biz de ForumSağlık2023 çalışmaları kapsamında “hastalanmamak için” dosyasında önce bu başlığı tartışalım istedik. İyilik halinden ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Hangi haller iyilik hali olur, DSÖ’nün tanımındaki “bedenen iyilik hali” nedir(en kolayı sanırız ki bu), ya “ruhça iyilik hali”? Bir de “sosyal yönden iyilik hali” var ……
Moderatör
Yüz Yıldan Öğrendiklerimiz
Yüz yılın sağlık kazanımları dosyasında tartışılmasını istediğimiz sorunları, deneyimlerimizi ve fikirlerimizi paylaşacağımız bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.
Moderatör
Pandemi Sonrasına Psikopolitik Bir Bakış
“Pandemi sonrası” demek için pandeminin bitmiş olması gerekir
Moderatör
Omikrona Karşı Bağışıklama Önerileri
Klimik Derneği’nden Omikrona Karşı Bağışıklama Önerileri
Moderatör
Neyin Peşindeyiz?
Neyin Peşideyiz?
Moderatör
COVİD Nasıl Bir Hastalık?
COVİD Nasıl Bir Hastalık?
Moderatör
Davet
“Cumhuriyet’in yeni yüzyılında nasıl bir sağlık sistemi istiyoruz?” sorusuna yanıt aradığımız bu platformda, sağlığın cüzdanı dosyası kapsamında, bireysel hastalık riskini...
Serap Şimşek Yavuz
GEBELİK, COVID-19 VE AŞILAR
İki yıldır devam eden COVID-19 salgını sırasında yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, COVID-19’un gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyrettiğini ve daha faz...
Çocuklarda COVİD
Yeni doğan dönemi dâhil olmak üzere çocuklara COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 bulaşabilir. Bu çocuklarda, erişkinlere benzer ancak onlara göre daha...
Moderatör
“Başlangıç” için bir öneri
Hastalanırsak dosyası moderasyonu olarak bu dosyada neleri konuşmalı, tartışılmalıyız’a kafa yorduk. Elbette her forum katılımcısı istediğini yazabilecek. Biz “şunlar unutulmasın” d...
Moderatör
Birlikte Tartışıp Birlikte Üretelim
Değerli Forum Sağlık 2023 Platformu katılımcıları, izleyicileri, arkadaşlarımız, dostlarımız, Bu mektubu, sizleri “Pandemi Sonrası” dosyasına katkıda bulunmaya, birlikte tartışıp üre...
Candan Coşkun
Merhaba
Sağlık çalışanlarından yürek dolusu merhaba
Selçuk Atalay
Sağlık Sorunlarınız Olunca Nasıl Çözüyorsunuz?
Sağlık Sorunlarınız Olunca Nasıl Çözüyorsunuz?