Sağlık Uygulama Tebliğinde uzun süredir yapılması beklenen değişiklik gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i 08 Şubat 2022 Tarihli ve 31744 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Kamu-özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının uzun zamandır yapılmasını beklediği Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) değişiklikler ile genetik, sitogenetik ve moleküler tetkiklere ilişkin düzenlemeler ve Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Bu kapsamda, SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterler düzenlendi.

En önemli değişiklik ise muayene, ameliyat, tetkik, girişimsel işlemler, tıbbi malzemelerin yeni işlem puanları artırıldı. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sözleşme/protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen yeni fiyat tarifesine yaklaşık %35- %75 arası oranda zam yapıldı.

Kamu üniversite ve devlet hastanelerinde uzunca bir süredir tıbbi malzeme sıkıntısının yaşanmakta olduğu, bu durumun ameliyatların yapılamaması veya ertelenmesine yol açtığı, sonuç olarak ta sağlık hizmetlerinin aksamasına ve vatandaşın mağdur olmasına neden olduğu kamuoyunun gündemindeydi.

Kamu üniversite ve devlet hastanelerde tıbbi malzeme sağlanmasında yaşanan sıkıntının gerekçesi ise şudur; Tıbbi cihaz sektörü, özellikle kamu tıp fakültesi hastanelerinin borçlarını ödememesi ve uzun vade verilmesi, dövizdeki anormal artış ve SUT’ta malzeme ve cihaz bedellerinin uzun süredir güncellenmemesi nedenleriyle malzeme temin edememekteydi. Bu nedenle de kamu üniversite ve devlet hastanelerinde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durma noktasına gelmiş, kardiyovasküler işlemler aksamaya başlamıştı. Özellikle ortez, protez, kalp pili, kateter, stent, balon gibi ithal edilen her türlü malzemenin temininde sorunlar yaşanmakta, hekimler ne acil ne de planlanmış ameliyatları yapabilmekteydi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i 08 Şubat 2022 Tarihli ve 31744 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile SGK sözleşme/ protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için

Muayene %35

Paket işlemler %45

Diğer İşlemler %40

Diyaliz %50

Tıbbi Malzemeler %75 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışlar işlemler için 5 iş günü sonra, tıbbi malzemeler için ise yayımı tarihi itibarı ile yürürlüğe girmektedir.

SGK, sağlık hizmetlerini finanse eden esas kurumdur. Kurum, genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerini kamu-özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından (kamu-özel-üniversite sağlık hizmet sunucuları, eczaneler ve optisyenler) sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi/protokolü yapılması suretiyle satın alır. Kurum ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmetlerinin bedelleri genel sağlık sigortası fon gelirlerinden karşılanır.

Sağlık Uygulama Tebliği:

Genel sağlık sigortası hak sahiplerine finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini, ödeme usul ve esaslarını Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı Sağlık Uygulama Tebliği aracılığı ile belirlemektedir.

Yapılan bu SUT değişikliği ile;

SGK’nın 3.Basamak bir hastaneye artış öncesi ve sonrası ödediği ücret örnekleri:

Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum muayenelerini örnek aldığımızda;


İşlemler


Bazı Ortopedik Malzemeler;


Kamu hastanelerinde muayene ve ameliyat randevusu alınamaması önemli bir sorundur.

SGK, sözleşme/ protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen yeni fiyat tarifesine yaklaşık  %35- %75 arasında artış yapmıştır.

Bu durum özellikle kamu üniversite ve devlet hastanelerinin yaşadığı finansal sıkıntıyı atlatabilme ve borçlarını ödeyebilme imkanı sağlayabilecektir. Bu durum kamu üniversite ve devlet hastanelerinin derin bir nefes almasını sağlasa da asıl bayram edecek olan özel hastanelerdir.

Hastalar birçok branşta ve yan dalda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamadıkları için kamu sağlık hizmetine ulaşamamaktadır. Bu durumda parası olanlar veya borç para bulabilenler özel sağlık kuruluşlarına yönelmektedir. Birçok özel hastane ve sağlık kuruluşu her türlü tıbbi işlem için SUT bedellerinin %200’ü ve çok daha ötesi bedeli vatandaştan almaktaydı. Daha çok cerrahi işlemlerde olmak üzere kayıt dışı olarak elden ödeme şeklinde uygulamalar çok hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. SGK’dan özel kurumlara yapılan ödemeler adeta sübvansiyon niteliğinde olup, bu SUT değişikliği ile birlikte bu da artmış olacaktır. SGK’nın bu artışla birlikte zaten yapması gereken denetimleri sıkılaştırması ve cezaları arttırması, ihlal yapan özel hastaneler ile sözleşmesini iptal etmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak beklenen SUT değişikliği gerçekleşti. Şimdi sırada Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversite hastaneleri var. Bu kurumların muayene ve ameliyat randevu sorununu çözmeleri, artık malzeme teminindeki güçlüğü gerekçe yaparak vatandaşı mağdur etmemeleri beklenir. 

SGK ise 5510 sayılı Kanun ve sözleşmeleriyle belirlenmiş denetim mekanizmasını artık(!) çalıştırmalıdır

.

                                  Dr. Ergün DEMİR                                   Dr. Güray KILIÇ


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.