İyi Dişhekimi

“İyi Dişhekimliği” bunların yanı sıra dişhekiminin toplumsal iyilik halini bozan diğer her türlü sosyal, kültürel, çevresel, hukuksal, ekonomik ve ülke yönetimi gibi alanlarda da gerekli hassasiyetleri göstermesi ile tam olarak tanımını bulur.

“İyi Dişhekimliği” kavramı üzerinde düşünüp tartışarak oluşturduğumuz metni Ankara’da bir grup meslektaşımızla da paylaşarak son şeklini vermiştik. Forum Sağlık 2023 platformunda sizlerle de paylaşmak istedik. 

 İyi Dişhekimliği’nin yayılması temennisiyle tüm dişhekimlerini selamlıyoruz.

A. Burak Yandımata - A. R. İlker Cebeci - Helin Aras - Neslihan Sevim - Süha Alpay

İYİ DİŞHEKİMİ

“İyi Dişhekimliği” kavramı, dişhekiminin alanındaki mesleğinin yetkinlik sınırlarındaki kişisel yeterliliğini sürekli geliştirmesiyle mesleki verimliliğini hastaların sağlık haline yansıyacak şekilde en üst seviyede tutmasının yanı sıra temel meslek etiğini de tam olarak benimsenmesi ile karşılığını kısmen bulan bir terminolojidir. “İyi Dişhekimliği” bunların yanı sıra dişhekiminin toplumsal iyilik halini bozan diğer her türlü sosyal, kültürel, çevresel, hukuksal, ekonomik ve ülke yönetimi gibi alanlarda da gerekli hassasiyetleri göstermesi ile tam olarak tanımını bulur.

Bu çerçevede “İyi Dişhekimi”;

-   Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimliği Meslek Etiği Kurallarını içselleştirmiş ve yaşam tarzı haline getirmiştir.

-   Mesleğine ait kanıta dayalı verilerle bilgili ve donanımlı olur.

-   Hastanın sağlık gereksinimleri dışında talep oluşturacak davranışlarda bulunmaz.

-   Hastalık halinin ortaya çıkmaması için koruyucu hekimliği önceleyen toplumcu tıp uygulamalarını kabul eder ve destekler.

-   Halkı sağlığı geliştirme konusunda eğitmeyi görev bilir.

-   Hangi çalışma şeklinde görev yaparsa yapsın hastası ile ilgili kararları kendi hekimlik iradesi dışında bir etkene bağlı olmaksızın verir.

-   Öğrenme arzusu olur.

-   Toplumsal olayların, sorunların çözümünde katılımcı olur.

-   Gerektiğinde toplumsal lider rolünü üstlenir.

-   Yasaları izler ve yasalara uyar. Ancak yasalar ile evrensel hukuk değerleri ve Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları arasında çelişki hissettiği anda, rehberi etik kurallardır.

-   Kişilerin insan olmaktan kaynaklı evrensel hak ve sorumluluklarını kabul eder. 

-   Güvenilir, dürüst ve merhametlidir.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.