Yüz Yıldan Öğrendiklerimiz

Yüz yılın sağlık kazanımları dosyasında tartışılmasını istediğimiz sorunları, deneyimlerimizi ve fikirlerimizi paylaşacağımız bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

Yüz yıl dile kolay. Bu yüz yıl sağlık alanında pek çok sorunun, gelişmenin, mücadelenin tanıklığıyla ve deneyimlenmesiyle geçti. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele, aşı üretimi, bebek ölümlerinin azaltılması, anne ölümleri ve üreme sağlığı politikasının dönüşümü, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, numune hastaneleri, memleket hastaneleri ile hayata geçirilen yataklı tedavi hizmetleri, sağlık emekçilerinin eğitimi, yetiştirilmesi, istihdamı ile ilgili yaşananlar, tam gün deneyimi, sağlık alanında sendikal mücadele, sağlık çalışanlarının sağlığı kavramının ve birimlerinin gelişmesi, iş kazaları, meslek hastalıkları üzerinden somutlaşan işçi sağlığı iş güvenliği çalışmaları, ilaç üretimi deneyimi, sağlık alanında yapılan araştırmalar, işkencenin belgelenmesi ve önlenmesi ile ilgili mücadele, sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi, piyasalaşması, birinci basamağın dönüşmesi, şehir hastaneleri, sağlık alanındaki teknolojinin gelişimi... Örnekleri çoğaltmak olanaklı. 

Deneyimlerimizin hepsi olumlu deneyimler değil, ama ister olumlu ister olumsuz olsun, Cumhuriyetin yeni yüz yılında nasıl bir sağlık hizmeti tartışması için çok değerli bir zemin oluşturabileceklerini düşünüyoruz. Yüz yılın sağlık yolculuğunun, bir anlamda “tarihimizin” donmuş bir siyah beyaz resmine geriye dönüp bakarak, övgüler yağdırarak ya da yazıklanarak değil, onu içinde emek vererek deneyimlemiş, yaşamış, mücadelesini vermiş, zorluklarına katlanmış, bedel ödemiş, belki de zarar görmüş herkesin katılımıyla gerçekleşecek canlı bir tartışma ortamında yeniden gözden geçirmeyi, geleceğe dönük çıkarımlar yapabilmeyi diliyoruz. 

Yüz yılın sağlık kazanımları dosyasında tartışılmasını istediğimiz sorunları, deneyimlerimizi ve fikirlerimizi paylaşacağımız bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyetin yeni yüz yılında sağlığın yeniden hak olarak tanımlandığı, daha insanca, eşit, nitelikli, erişilebilir bir sağlık hizmeti için mücadele ederken kolektif hafızamızı yeniden inşa edebilmeyi umuyoruz.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.