KVKK ve Gizlilik Politikası

ForumSağlık2023 olarak biz, herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), tüm www.saglik2023.org adlı internet sitesinden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

ForumSağlık2023 ile paylaşılan kişisel veriler, ForumSağlık2023 gözetimi ve kontrolü altındadır. ForumSağlık2023, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

ForumSağlık2023, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik önlemleri almaktadır. ForumSağlık2023, herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve bilgilerinin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar.

 

1. Kişisel Veri Tanımı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi sizi tanımlayabilecek veya size özgü isminiz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz veya posta adresiniz, kimlik bilgileriniz, eğitim bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Anayasa’nın 20. maddesi, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Kişisel veriler, belirtilen çerçevede işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

ForumSağlık2023’deki hesabınızı kullanırken doğrudan paylaştığınız e-mail, doğum tarihi, cinsiyet ve benzeri verilerle otomatik olarak elde edilen görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi siteye giriş bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz. Yer sağlayıcı olarak yasal yükümlülüğümüz gereğince ForumSağlık2023’deki hesabınızı kullanırken otomatik olarak elde edilen IP bilgilerinizi yasal süre boyunca saklıyoruz.

Bununla birlikte ForumSağlık2023’de bir hesabınız olmaksızın veya ForumSağlık2023 hesabınıza giriş yapmaksızın ForumSağlık2023’ü ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi siteye giriş bilgileri, IP bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi anonim olarak ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz.

ForumSağlık2023'de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen çerez politikamızı okuyunuz.

 

4. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

Kişisel Bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır.

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

- ForumSağlık2023 ile ilgili kullanıcıların şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

5. Kişisel Bilgilerinin Paylaşımı

www.saglik2023.org adlı internet sitemizden temin edilen Kişisel Bilgiler, sitenin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve siz bizzat aksini talep etmediğiniz sürece, yasal zorunluluklar dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

Verilerinizi, Türkiye’de bulunan sistemlerimizde saklayabilir, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme konusunda destek aldığımız yerli ve yabancı 3. kişilerle size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için anonim olarak paylaşabiliriz.

www.saglik2023.org adlı internet sitemizde yapmış olduğunuz paylaşımlar, paylaşımda açıkça kimlik belirtilmiş olması ve aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde isim bilgisi de mevcut olarak, aksi takdirde kimliğiniz belirtilmeden, ForumSağlık2023'ün Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube gibi sosyal kanalları üzerinden bir bölümü ya da tamamı alıntılanarak paylaşılabilir.

 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların hakları:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenmişse bilgi talep etme,

- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

- Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

- Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

 

7. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesine ilişkin bilgilendirme

ForumSağlık2023 forum katılımcısı olmakla, internet sitemizi kullanmak ve işbu KVK Aydınlatma ve Rıza metnini kabul etmekle bu andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu politikada anlatıldığı gibi işlememizi kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar tamamen serbesttir.

Bu bilgiler ile ilgili her türlü kullanım Türkiye içinde yapılacaktır. Eğer bu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz veya kişisel bilgilerinizin kullanımı veya ifşası ile ilgili herhangi bir düşünceniz var ise Sağlık2023.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için www.saglik2023.org adlı internet sitemizdeki iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

8. Başvuru Süreci ve Yöntemi

Kişisel Veri Sahipleri, 6. madde de yer alan haklarını kullanmak amacıyla, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak saglik2023@gmail.com  adresine iletebilirler. Bu halde talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

 

ForumSağlık2023

Gizlilik Politikamızı size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. Bu nedenle; gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmeniz önerilmektedir.