Yasal Hatırlatma

1.Suç teşkil edebilecek (hakaret, tehdit, aşağılama, iftira gibi), yasal takip gerektirebilecek, üçüncü kişilerin telif ve saire haklarını ihlal edebilecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğurabilecek ya da böyle durumları teşvik eden, herhangi bir din, mezhep, ırk, millet, etnik grup, cinsiyet, cinsel yönelimi aşağılayıcı veya küçük düşürücü, pornografik, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri nitelikte herhangi bir içeriği paylaşmak kesinlikle yasaktır.

2.Bu tür paylaşımlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk, münhasıran paylaşımı yapan kullanıcıya aittir.

Lütfen unutmayın, paylaşımlarda hukuki ve/veya cezai sonuçlar doğuracak konular olduğunda, ForumSağlık2023 hukukçuları tarafından yetkili makamlara başvurulabilir.

Forum katılımcısı olarak sorun yaratabilecek paylaşımlar gördüğünüzde, ForumSağlık2023 Sanal Platform Yönetimi’ne bildirin. Bunun için “bize ulaşın” butonunu kullanabilirsiniz.

ForumSağlık2023’de Yasal Uyarı altında VERİ KORUMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI ile ilgili daha ayrıntılı bir metnimiz var; mutlaka okumanızı öneririz