ForumSağlık2023

Türk Tabipleri Birliği neden aşı üretmiyor?

Sağlıkçılar

Pandemiye kendine has arazlarla yakalanan Türkiye, idarenin "performanstan ibaret" etkinlikleri ile sağlık çalışanlarının ve başta yoksullar olmak üzere toplumun geniş kesiminin yaşadığı hakiki dertler arasındaki açıyla anılacak. Anımsayanlar olacaktır, idare maske dağıtamadığında, kapanma açılma kararları verilemediğinde, vaka/hasta belirsizliğinde ve diğer her aksaklıktan sonra "TTB neden aşı üretmiyor" diye etiketler açılır kimi yayın organlarında da bu soru sorulurdu. TBMM Sağlık Komisyonu üyesi bir hekim de geçen gün aynı soruyu sordu! Masada hekim milletvekilleri, eski Sağlık Bakanı ve mevcut Sağlık Bakan Yardımcısı da vardı. Hiçbiri aşı üretmenin TTB'nin işi olmadığını en azından anımsatmadı. Ben olsam şak diye bir önerge verir, Türk Tabipleri Birliği Kanununa bir madde eklenerek aşı üretme görevinin kime ait olduğunun netleşmesini sağlardım!  

https://www5.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2931

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.