ForumSağlık2023

ek ödeme yönetmeliği: birkaç saptama birkaç soru

Sağlığın Cüzdanı

SB Ek Ödeme Yönetmeliği değerlendirmesi/Cumhuriyet'in yeni yüzyılında nasıl bir ücretlendirme istiyoruz?  (18 Ağustos Sohbet Odası notları üzerinden sorular; dinlemek için: https://twitter.com/forumsaglik2023/status/1560323212390588421?s=21&t=G8qyib1IfVPWDPiOtxodWQ)

Bu yönetmelik neden gündeme geldi?: 

Hekimlerin kamudan dikkat çekecek ölçüde hızlanmış  ayrılması, sağlıkçıların genel olarak giderek artan memnuniyetsizliği ve tepkileri/eylemleri, vatandaşın randevu almada giderek artan oranda sorun yaşaması, toplumun sağlık hizmetlerinden memnuniyetsizliğinin artması …ilk anda gerekçe olarak sayılabilir. 

saptama 1:

Türkiye’de yaklaşık 1milyon 250 bin sağlık çalışanı var ve bunun 750 bini kamuda/sağlık bakanlığı bünyesinde.

Kabaca 210 bin hemşire ve ebe (160 bin hemşire, 60 bin ebe), 

110 bin hekim (49 bin uzman, 48 bin hekim, 13 bin asistan), 

12 bin dişhekimi, 

3500 eczacı.

....

Birinci basamak/Aile hekimliği ile üniversitedekiler (SB dışı) kapsam dışında ancak kısa sürede onlar için de "benzer mantıkla" düzenleme bekleniyor (aile hekimliği sistemindekiler için bugün -25 ağustos- bir değişiklik yapıldı).

"özel"de çalışanları da eklersek ilk elde 500 bin sağlıkçı "dışarıda kalmış" durumda (elbette kamuda yapılan değişikliğin sonuçlarının üç vakte kadar şöyle ya da böyle  özel'i de tetiklemesi-etkilemesi beklenir). 

saptama 2: yönetmelik değişikliği SB hastanelerindeki bir grup hekime gelir artışı sağlayacaktır. Ancak hem hekimler arasında hem de ekibin diğer üyeleri arasında eşitsiz, sürdürülebilir değil ve emekliliğe de yansımamaktadır; bir başka ifadeyle son bir yıllık mücadele taleplerinin ruhu ve somutluğuyla ilişkili değildir.

saptama 3: Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)'nin performans sistemi bir hizmet başı ödemedir ve bu sistemde bir performans değerlendirmesi de söz konusu değildir. Yapılan SDP'yle kurulan ticarileşmiş sistemi daha da ticarileştirmektir.

soru 1: sağlıkçıların ücret politikası bir ülkedeki genel ücret politikasından farklı olabilir mi?

soru 2: ücret düzenlemelerinin "bütün alanları ve farklılıkları (kamu-özel; SB, üniversiteler, ...; bütün sağlık çalışanları)" kapsaması mümkün müdür? Doğru/uygun mudur? 

soru 3: sağlıkçılardan sağlıklı bir toplum amacına uygun yararlanılabilmesi için "sağlık emek gücü sürecinin bütünlüklü ve kamucu değerlendirilmesi" başlığında ücret politikası nasıl tanımlanmalıdır?

soru 4: sağlık çalışanının niteliğine, bilgi-becerisine, emeğine, çalıştığı yere (coğrafi vd), ekibin dayanışmasına, bugün ve gelecek güvencesine... özen gösteren ücretlendirme nasıl somutlanabilir?

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.