ForumSağlık2023

YOKSULLUK TOPLUMUN AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sağlıkçılar

Kuşkusuz, dünyadaki sorunların başında eşitsiz ve adaletsiz gelir dağılımı geliyor. 

Ülkemiz özelinde de temel hak ve özgürlükler, demokrasi, adalet, emek gücü gibi konularda yaşadığımız sıkıntılar, sağlığın tanımı içinde yer alan "sosyal iyilik hali"nin bütünlüğü ve sürekliliği önünde engel teşkil ediyor. 

Yine insanlık tarihinin en eski toplumsal sorunlarından biri; ülkemizin de en yakıcı gündemi olan yoksulluk. Artık sadece "yoksulluk" sözcüğü gördüklerimizi, iliklerimize kadar hissettiğimiz durumu tarif etmeye yetmiyor. 

Bu "derin yoksulluk" yaşam süresini ve yaşam kalitesini azaltıyor. Yoksullar daha fazla hastalanıyor, ortalamaya göre daha erken yaşta yaşamını yitiriyor, sosyal korumadan yeterince yararlanamıyor, cinsiyet eşitsizliğinden daha fazla etkileniyor. Özetle yoksulluk sağlıksızlığa sebep oluyor. 

Konuya dişhekimliği alanından bakacak olursak; 

Toplumun % 85’inin ağız ve diş sağlığı bozuk. 
En önemli halk sağlığı sorunları içinde yer alan ağız ve diş hastalıklarının nedeni de büyük oranda yoksulluk. 

Çok sık söz edilmeyen ama en sık rastlanılan ve ne yazık ki hep ihmal edilen kronik hastalıklar olan ağız ve diş hastalıkları hep ertelenir veya yoksulluk yüzünden, ekonomik sıkıntılar yüzünden çaresi aranmaz.
Oysa iyi bir ağız sağlığı; en temel insan hakkıdır. 

Ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen tüm bölgelerinde en sık görülen sağlık sorunları arasındadır. Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız diş hastalıkları; diabet, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişim geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynayabilir. Bu nedenle ağız diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu uygulamalarla önlenmesi, hastalıklar açığa çıktığında ise hızla tedavi edilmeleri gerekir. 
Ne yazık ki ülkemizde dişhekimine gitme sıklığı düşük olduğu için kronik ve yıkıcı özellikte olan ağız-diş sağlığı sorunlarında tedavi, genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşir. Tedavideki gecikme, ağız diş sağlığı ve genel sağlığı bozarken,  sağlığa ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına yol açmaktadır.  

Son 30-40 yılda yüksek gelirli ülkelerde diş çürüğü görülme oranları aşağı çekilse de orta ve düşük gelirli ülkelerde "diş çürüğü" hala en yaygın hastalık olarak toplum sağlığını olumsuz etkiliyor.  

Maalesef pandemi döneminde, her alanda zaten var olan eşitsizlikler daha da arttı.  

⬇️  ⬇️  ⬇️

Yoksulluk-Toplum-Ağız-Diş-Sağlığını-da-Olumsuz-Etkiliyor.docx

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.