ForumSağlık2023

Tıbbi Uygulama Hataları Nedeni İle Hekimlere Yöneltilen Suçlamaların Sonuçları

Sağlıkçılar

Hekimlerin çok sayıda şikayete maruz kalmaları, ceza ve tazminat yönüyle yargılanmaları sağlık sisteminde bazı istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır:

 

Hekimler suçlamalara maruz kalmamak için defansif tıp uygulamalarına yönelmektedirler. Riskli müdahalelerden kaçınma, üst basamaklara gereksiz hasta sevki, kendini güvende hissetmek üzere -ihtiyaç bulunmaksızın- radyolojik görüntüleme tetkiklerine başvuru bunlardan bazılarıdır. Bu tutumun sağlık kaynaklarının gereksiz yere israfına yol açtığı, sağlık hizmeti maliyetini artırdığı bilinmektedir. 

Suçlanma korkusu ile mesleki uygulamalar sırasında yapılan hatalar çoğunlukla bildirilmemekte, gizlenmekte ve üzeri örtülmektedir. Bu da, hataların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasına engel olmaktadır. 

Bugün tıbbi uygulama hataları nedeni ile en fazla şikayet edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık alanları yeni mezun meslektaşlarımız tarafından tercih edilmemektedir. 

Suçlanmak, soruşturma ve yargılamalara muhatap kalmak, hekimlerde tükenmişliğe ve motivasyon düşüklüğüne,  neden olmaktadır. Tüm bunların sonucunda sunulan sağlık hizmetinin kalite düzeyi düşmektedir.

Medyada bu konu ile ilgili haberler ile sağlıkta şiddet körüklenmektedir.

Yargılamalar sonucunda verilen astronomik tazminat cezaları da hekimlerin ve ailelerinin yaşamlarında bir tehdit unsurudur. Meslek yaşamı boyunca kazanılmayan paralar bir hekimden istenebilmektedir.

 

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.