ForumSağlık2023

Şehir Hastaneleriyle Derinleşen Sorunlar

Sağlıkçılar

Şehir hastaneleri, yeni bir sağlık hizmeti üretim mekânı ve çalışma örgütlenmesi olarak sağlık emek sürecinde yaşanan klinik otonomi ve inisiyatif kaybı, denetimin ve gözetimin yoğunlaşması, sağlık çalışanları arasında rekabetin teşvik edilmesi ve mesleki dayanışmanın ve kolektif mücadelenin azalması gibi süreçleri derinleştirmektedir. 

Bu sürecin sağlık emek sürecinde yeni bir emek rejimi ortaya çıkardığını düşünüyorum ve bu emek rejiminin "Abulik Emek Rejimi" olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum çünkü şehir hastanelerinde uygulanan yönetsel stratejiler, emek denetim biçimleri, ağır çalışma şartları ve hastanelerin mekânsal örgütlenmesi, sağlık çalışanlarının işleri üzerindeki denetimlerini ve özerkliklerini azaltarak sağlık emek gücünün vasıfsızlaşmasına yol açmaktadır. Emek rejiminin sağlık emekçileri üzerindeki bu etkisi “abuli” hastalığının insan vücudu üzerindeki etkisine benzemektedir. “Abuli” tıpta sıkça kullanılan istenç yitimi, inisiyatif alamama, irade kaybı, irade ile karar verme ve hareket etme yeteneğinin azalması veya kaybı, iradesizlik anlamlarına gelen, bir çeşit nörolojik hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu rahatsızlığı bulunan kişi “abulik” olarak tanımlanmaktadır ve irade ile karar verme, inisiyatif alma ve kullanma, istemli harekette bulunma, iradesini kullanma yetenekleri azalmış ya da bu yeteneklerden yoksundur. Şehir hastanelerindeki emek rejimi de sağlık çalışanları üzerinde abuliye benzer etkiler yaratarak, sağlık çalışanlarının hizmet üretimi üzerindeki özerklik ve denetimlerinin azalmasına veya ortadan kalkmasına yol açarak sağlık çalışanlarının kendi iradi davranışlarını, inisiyatif kullanma imkanlarını, karar verme ve uygulama yeteneklerini sınırlamakta veya ortadan kaldırmaktadır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.