ForumSağlık2023

"Sağlıkta Şiddetin Kaynağı Özelleştirme" yazısına cevaben

Sağlıkçılar

Ortada sağlık çalışanlarının hakları açısından bir sorun olduğu aşikar. Peki meseleye hastanın hakları açısından da yaklaşmamız gerekmiyor mu? Sağlık hizmeti alırken sağlığından olan, uzvunu kaybeden, geri dönüşsüz bir girişime maruz kalan bir hastayı nasıl koruyacağız? Hastayı bu risklerle bir başına mı bırakacağız? Tıp eğitimi almamış birinin tedavi sürecindeki riskler konusunda gerçek anlamda "aydınlatılarak" onayının alınması mümkün mü? Bir hekimin mevcut sistem ve yoğun hasta yükü içinde hastaya ayırabildiği 5 dakikada hastayı tedavi hakkında yeterince aydınlatması mümkün müdür? Sağlık çalışanlarının  düşük motivasyon, yoğun baskı, uzun çalışma saatleri ve yüksek poliklinik ve girişimsel işlem sayılarıyla hatasız çalışmaları mümkün müdür? Bu soruların pek çoğuna hayır cevabı vereceğimiz açık. Hem sağlık çalışanlarının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan malpraktis tehdidini kaldıracak hem de hasta haklarını koruyacak nasıl bir sistem kurabiliriz?

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.