ForumSağlık2023

Sağlık hizmet sunumu için uygun olmayan bu hastaneleri ne yapacağız?

Sağlığın Cüzdanı

Mevcut şehir hastanelerin enerji maliyeti de kamu üzerinde çok ciddi bir yüktür.

Ulaşılabilirlik de çok önemli bir başlık, ulaşım maliyeti, zaman vb nedenle de ŞH gidiş bir sorun ve bu nedenle merkezlerde yer alan daha kolay ulaşılabilir olan özel sağlık kuruluşları zorunlu olarak tercih edilebiliyor.

ŞH ile şehir merkezleri boşaltılarak özel sektöre/hastanelere terk edildi. O nedenle hastaneleri kapattırmama mücadelesi çok önemli. Şehir hastaneleri nedeniyle şehrin merkezinde yer alıp kapatılan hastaneler onarılarak, gerekli fiziki vb düzeltici, iyileştirici faaliyetler yapılarak yeniden kullanıma sokulması mutlaka değerlendirilmelidir.

Tıbbi hizmetin çekip çevrilmesi için maliyeti, global bütçe ile bölümlere dağıtılan para hakkında, geri ödeme yöntemleri konusunda da bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Geleceğe yönelik en önemli adım iktidarın değişmesi ve ardından kamu yararını gözeten bir ekiple bugünden hasar tespiti yapmak gerekir. Bu analiz iyi yapılırsa kompleks bir hukuki sürece girmeden bile yol alınabilir.

“Gayri ahlaki borç” kavramı ışığında “otokratik bir yönetim halkı bilgilendirmeden bir borç oluşturduysa halk bu borçtan sorumlu tutulamaz” ölçütü var; dolayısıyla finans kuruluşlarıyla bir tartışma yürütülebilir.

Şirketlerin vs tazminatsız gönderildiğini ve kurtulduğumuzu varsayalım ama ne yapacağız bu hastaneleri? Örneğin Ankara özelinde söylersek 3500-4000 yataklı iki hastane var elimizde. Ne olacak bunlar? (https://saglik2023.org/pie/idea/sehir-hastaneleri-ne-yapmali)

Bu hastanelerin hepsi devasa boyutta değil ama olanları için mevcut hizmet sunumlarını iyi inceleyerek olabilen en akılcı çözümleri geliştirmek mümkün olabilir. Bu amaçla tıbbi hizmet sunumuna odaklanan bir mesaiye gerek vardır. Bu başlıkta zayıf kalınmaktadır.

Var olanla kendini sınırlandırmayan hukuki, iktisadi ve tıbbi hizmet sunumu için daha yaratıcı çözüm arayışı düşünülmeli, siyasetçilere de daha cesur adımlar için yüreklendirme sağlayabilir miyiz?

 

Yorumlar

Sergei Neçayev ya da Teo Kaczynski'de olabilir!

l. Auguste Blanqui

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.