ForumSağlık2023

Öğrencilerin dile getirdiği bir yardım talebi değil, bir hak talebidir

Sağlıkçılar

Üniversitelerin açılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin barınma konusu tekrar gündemde. Geçtiğimiz yıldan ders çıkaramayan siyasi iktidarın, son anda bir şeyler yapmaya çalıştığı görülüyor. Sorunu çözmek bir yana ek sorunlar oluşturabilecek, ek ranza yerleştirmek gibi palyatif çözümlere başvurduğu görülüyor. Bunun oda içerisindeki kaliteli hava/oksijen yetersizliği başta olmak üzere birçok soruna da neden olacağı öğrenciler tarafından dile getiriliyor. 

Barınma hakkı bir insan hakkıdır. Bu evrensel hak, TC Anayasasında da güvence altına alınmıştır.  42. maddedeki "Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar." ifadesi bunun güvencesi niteliğindendir.  Ayrıca çeşitli uluslararası sözleşmelerde de bu hakkın altı önemle çizilmektedir.  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25. Md.'si de "Herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir" hükmü yer almaktadır.

Asıl önemlisi Anayasamızın "Cumhuriyetin nitelikleri" başlıklı 2. maddesinde "...sosyal bir hukuk Devletidir" vurgusu yapılmaktadır. Kısaca öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının insan onuruna yakışır nitelikte karşılanması sosyal devletin bir görevidir ve bir görev ihmali söz konusu. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse devlet aygıtını yöneten siyasi iktidar öğrenci statüsündeki vatandaşlarına yönelik görevini yerine getirmiyor. 

Son söz niyetine; öğrencilerin dile getirdiği yardım talebi değil, bir hak talebidir.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.