ForumSağlık2023

Nasıl Bir Çözüm?-Malpraktis

Sağlıkçılar

Tıbbi uygulama hataları başlığı altında bir çok konunun birlikte ele alınması gereklidir.

Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin yetiştirilmesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinde yaşanan sorunlar çözülmeli, sürekli mesleki gelişim/eğitim olanaklarının  düzenlemesi,  güvence altına alınması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. Hekimler üzerindeki ağır iş yükü hafifletilmelidir. Uzun mesai süreleri, nöbet, vardiya, icap nöbetleri, mecburi hizmet, geçici görevlendirmeler, hekimlik dışında yüklenen çoğu idari ikinci üçüncü işler, hekimlerin hata yapmalarına yanlış karar vermelerini kolaylaştırmaktadır. Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin çalışma ve dinlenme koşulları sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek bir biçimde düzenlenmelidir. Hekimlerin görev tanımlarındaki belirsizlikler giderilmelidir. 

Cerrahi branşlarda ihtiyaç duyulan teknik ekipman ve malzeme kullanımı önündeki SGK ve SUT kısıtlamaları kaldırılmalıdır. Hizmet sunulan sağlık kurumlarındaki altyapı yetersizliklerinde sorumluluk kurumlar tarafından üstlenmelidir. Elbette bu kadar riskli bir mesleği yürütürken hekimlerin emeğinin karşılığını alabilecek, insanca yaşamasını sağlayabilecek bir ücretin ödenmesi gereklidir.

Bu başlıkların, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, sağlık meslek örgütleri, Yüksek Öğretim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adli Tıp Kurumu, uzmanlık dernekleri ve alandaki sivil toplum kuruluşları ile birlikte ele alınması ve çözümler üretilmesi gereklidir.

Hata oluşmasında birçok neden rol oynar, kişisel kusurlar belki de en nadir olanıdır. Büyük bölümü organizasyonlardan (sağlık politikaları, yönetimi) kaynaklanır. Bu nedenle, cezalandırmaya eğilim taşımayan bir kültürel atmosfer oluşturularak, kişileri ve kurumları cezalandırmak yerine, sistem hatalarından korunması ve hataların düzeltilmesi için hataların bildirilebilmesi sağlanmalıdır. 

Konu bir halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilmeli ve bu çerçevede hareket edilmelidir. Esas amaç tıbbi uygulama hatalarının ortadan kaldırılması/azaltılması olmalıdır. Kötü sağlık hizmetinden dolayı oluşacak zararlarda, hastaların zararlarının kısa sürede tespit edip karşılayacak bir kamusal fon vb. yapı oluşturulmalıdır.  Hasta ile sağlık personeli karşı karşıya getirilmeksizin zarar karşılanmalıdır. Kamu hizmetlerinde özel sigorta kuruluşları aracılığı ile sigortacılık olmamalıdır.  Kamusal fonun gelir kaynaklarının hekimlerin ya da diğer sağlık personelinin değil, sağlık kuruluşlarının ödeyeceği bir biçimde oluşturulmalı, kişilerin değil kurumların risklerinin güvence altına alınması sağlanmalıdır. 

Hataya yol açan nedenlerin  geriye dönük hata analizi ile soruşturularak tekrarının önlenmeye çalışılması sağlanmalıdır. “Ramak kala olaylar” da dahil olmak üzere, tıbbi uygulama hata bildirim sistemi kurulmalı ve etkin olarak işletilmelidir.

 Kasıt ve ağır kusur halleri dışında sağlık personeline yönelik tazminat vb. yaptırımlar uygulanmamalıdır. 

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.