ForumSağlık2023

bir kamusal sorumluluk olarak mesleğin gereğini yapanlarla dayanışmak

Sağlıkçılar

Esin Şenol enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Koray Başar psikiyatri uzmanı. Her ikisi de uzmanlık alanlarında yetkin isimler ve aynı zamanda öğretim üyesi. Mesleki faaliyetlerini yani aynı zamanda işlerini hem tek tek hastalarına hem de topluma karşı sorumlulukları çerçevesinde -olması gerektiği gibi- yapıyorlar.

Esin Şenol tehditle sürekli yaşadığı şiddetin ötesinde her an istenmeyen fiziki bir şiddete maruz kalabilir, Koray Başar ise -maalesef- kaldı. Tutum beklenen ilk odak çalıştıkları kurum yani tıp fakültesi ve devamında üniversitesidir. Hep birlikte en geniş katılımla (öğretim üyelerinden öğrencilere, hastalara... uygun bir ortamda) bir etkinlik (konuya özel panelden, bir-iki oturumluk toplantıya... açıklamalara...) düzenlenmelidir. Bu etkinlik aynı zamanda ilgili diğer devlet kurumlarını da (İç İşleri, Sağlık Bakanlığı, YÖK vd) güçlü bir şekilde göreve çağırmayı ihmal etmemeli ve süreci izlemelidir. 

Etkinlik için ilgili kurumun idari mekanizmaları kendileri bir adım atmıyorsa fakültenin/üniversitenin öğretim üyeleri girişimde bulunabilir/bulunmalıdır. Bu girişim sadece etkinlikle sınırlı olmamalı aynı zamanda fakülte kurulu vb mekanizmaların olağan/olağanüstü toplantıları için çabaları da içermelidir (kısa süre önce sağlıkta şiddeti önleme amaçlı TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması taze bir örnektir). Bu çabaların planlı programlı yürütülmesi önemlidir. TBMM örneği düşünüldüğünde her tabip odasının kendi il milletvekillerini tek tek arayıp katılmalarını beklediklerini hatırlatması ve ardından katılım durumlarını kamuoyuyla paylaşması gibi benzeri planlamalar tıp fakülteleri kurulları vb yapılar için de düşünülebilir.

Öğretim üyelerinin bu çabayı göstereceklerini umuyorum. 

Forum katılımcıları olarak "bu tür etkinliklerin" neden olamayacağını dillendirenleri nasıl olabileceğini konuşmaya ve çaba harcamaya çağırmalı, "işe yaramayacağını" söyleyenlerin "işe yarar" önerilerini dinlemeli, "büyük resmi görerek büyük hedeflere" yönlendirenlere bugün "bir şey yapmanın"/eylemenin engel oluşturmadığını, aksine katkı sunacağını anlatmalıyız, her iki üniversitedeki öğretim üyeleriyle temas kurmayı "iş edinmeli"yiz.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.