Pano yazıları

Peri Arbak
Deprem nedeniyle asbest hakkında sorular ve yanıtları
Asbest lifleri suda çözünmez ve havaya buharlaşmaz. Küçük çaplı lifler, toprağa yerleşmeden veya su kaynağına girmeden önce rüzgar veya su ile uzun mesafeler boyunca taşınabilir.
Kayıhan Pala
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Değerlendirme (12.08.2022)
Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı tesislerinde görev yapan sağlık çalışanlarının gelirlerinde bir artışa yol açacak, ancak bu artış sağlık hizmetlerinin ekip anlayışı ile sunulduğu yaklaşımına uzak, hizmet başı ödeme yaklaşımını benimseyen ve emekliliğe yansımayacak bir artış gibi görünmektedir.
İnci Özgür İlhan
Saldırıya uğramadığımız gün yok.
Ankara Tıp öğretim üyelerinden oluşan büyük bir grup son günlerde tartışılan sağlıkçılara yönelik şiddet ile ilgili bir açıklama yaptı. Öğretim üyeleri, tüm toplumda olduğu gibi sağlık alanında da artan şiddet olgularının yirmi yıl öncesine uzanan sağlıkta dönüşümle ilişkisine dikkat çekti ve yöneticiler sağlıkçılara kulak vermeye çağrıldı. Açıklamada sağlığın bir tüketim nesnesi olarak görülmemesi gerektiği ve hekimlik değerlerinin yaşatılacağı vurgulandı.
Güray Kılıç
Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmasına son verilmelidir.
Emeklilerin talepleri arasında sağlık hizmetine erişimde alınan katılım payının kaldırılması da mevcuttur.
Ergün Demir
Neden
Neden elektrik tüketim desteği için şartları sadece 144 hane sağlayabilmiştir?
Fatih Artvinli
Sahi, Hıfzıssıhha Neydi?
Bugünlerde sil baştan konuşulmaya başlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü gerçekten neydi?
Cavit Işık Yavuz
Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur. Enerji ve yakıt yoksulluğu da!
Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur ve yoksulluğa neden olan faktörler ortadan kaldırılmadıkça çözülemez.
Ali Şeker
Sağlıkçıların Israrla Verilmeyen Hakları!
Güçlü bir mücadele zemininin inşası, 2023’e ötelenmek istenen haklarının kazanımını hem artıracak hem de öne çekecektir.
Moderatör
Dünya ve Türkiye Nereye? -Galip Yalman
Meseleyi sadece rejim sorunsalına kilitlemeden tartışmanın da gerekli olduğuna işaret etmek istiyorum.
Moderatör
Zamanın neresindeyiz! Ve Dünya nereye gidiyor? -Ergin Yıldızoğlu
İleriye baktığımda değişimin yönünü ve getireceği yenilikleri ön göremiyorum.
Moderatör
Sağlık ve Sağlık Hakkı
İlk insanlar bir dalın sertçe çarpması ya da bir hayvanın keskin dişleri ile bedenlerinin bütünlüğü bozulduğunda, ilk panik ve korku anlarını geride bıraktıklarında, çevrelerinde buldukları ilk şeyle, muhtemeldir büyükçe bir yaprak, kanayan alanı kapamış.
Moderatör
Hukuk Bakımından Zorunlu Aşı
T. B. M. M Sağlık Bakanlığı Plan Bütçe Komisyon tutanak: Sayfa :267