Yıllardır sağlığı yönetenler de gelinen noktayı eleştiriyor, ama sorumluluğunu almıyorlar.

Sedye, çoklu organ yetmezliği ve acil müdahale ihtiyacı. Durumun ciddi olduğu anlaşılıyor.

Prof. Dr. Erdöl 20 yıldır sağlık politikalarının mutfağından uygulamasına kadar her aşamasında etkili oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu alanda önde gelen isimlerindendir. Yirmi yılın sonunda geleceğimiz için acil müdahalelere ihtiyaç olduğunu, sağlığın sedyeye düştüğünü yazıyorsa önemlidir. Yazısında gelinen noktaya dair sorumluluk hissettiğini gösteren ifade olmasa da sağlık politikalarındaki yanlışların itirafı olarak da okunabilir.

Genç hekimlerin yaşadığı sorunları şöyle sıralıyor: “Malpraktis (tıbbı hata) davaları, sağlıkta şiddet vakaları, asistanlık sürecinin fiziksel ve psikolojik olarak yıpratıcı olması, cerrahi branşların yoğun iş yükü ve feda edilen yılların karşılığının maddi olarak alınamaması.” Buradan malpraktis konusuna odaklanıyor. Kendisi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı iken çıkan düzenlemelere, sorumluluğu büyük ölçüde hekimlere yükleyerek oluşturulan sigorta sistemine değinmiyor. Bu düzenleme ile 12 yıldır hekimler zorunlu mesleki sorumluluk sigortası primi ödüyor, yargılanıyor, hayatları altüst oluyor, kimi zaman ödemeleri imkânsız cezalarla karşılaşıyor. Bu 12 yılda hekimler sigorta şirketlerine ne kadar prim ödedi, hastalara ne kadar tazminat ödendi, kazanan kim oldu? Somut bir değerlendirmesine ulaşamıyoruz.

Prof. Dr. Erdöl tıp eğitimi konusuna da değiniyor: “Tıp eğitimi yeniden gözden geçirilmeli, 6 yıl boyunca kadavra bile görmeden bitirilen tıp fakülteleri masaya yatırılmalı.” İnanılmaz, kendisinin halen rektörü olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak son 2 yılda kurulan, öğrenci almaya da başlayan Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri ve Trabzon tıp fakültelerinin bırakın kadavrayı binaları bile yok! Öğrenciler aynı ildeki diğer tıp fakültelerine yollanmış durumda.

Prof. Dr. Erdöl şöyle yazıyor: “Hekim ve sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken, konsantrasyonlarını bozacak, başta ekonomik nedenler olmak üzere, yetersiz sosyal-kurumsal faktörlerin iyileştirilmesi aciliyet arz etmektedir.”

Sanki muhalif bir meslek kuruluşu ya da sendika temsilcisi yazmış gibi. Önümüzdeki 14 Mart'ta hekimler tam da bu taleplerle iş bırakma eylemlerinde, g(ö)revde olacaklar. Sağlık Bakanlığı eylemlere itiraz etti. Görülüyor ki eylemde olan hekimlere gerekçesi sorulursa Prof. Erdöl'ün yazdıklarını göstermeleri mümkün.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.