Yeni Açıklanan Düzenlemeler Sorunlara Çare Olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada açıklanan sağlık alanında gerçekleştirilecek yeni düzenlemeler;

  1. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil edilecek. Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda arttırılacak.
  2. Sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının, mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacak. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.
  3. Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgili maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlanacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.
  4. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılan iyileştirme emekliliklere de yansıyacak. Hekimlerin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecek. Hekim emeklilerinin maaşları yeniden ele alınacak. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak.
  5. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

Hekimlerin ve hekim dışı sağlık çalışanlarının uzun süredir yaşadığı sıkıntılara bu düzenlemeler çare olabilecek midir? Yoksa sağlık sisteminin kendisinden kaynaklanan sorunlara değinmeden gerçekleştirilecek bu düzenlemeler bir parmak bal çalmaya mı benzemektedir? Sağlık alanında çalışan hocalarıma sormak istiyorum.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.