Türkiye nüfusu yaşlanıyor...

Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2023 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı %10,2 olmuştur.

Aşağıdaki grafik 2007 ve 2023 yılları arasındaki yüzde değişimini göstermektedir. Resim önizleme

Yaşlanan nüfusun gereksinimlerine hazırlıklarımızın tamamlanabilmesi sağlıklı yaşlanabilmek için son derece önemli ve gereklidir.

Kaynak:

TÜİK, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2023-49684&dil=1


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.