Tıbbi uygulama hatalarını azaltmak için ne gerekiyor?

İyi sağlık hizmeti için olmazsa olmaz koşul olası hataları en aza indirecek biçimde organize etmektir. Hekimler ve sağlık çalışanlarının nitelikli eğitiminden tutun çalışma koşullarına, sağlık kurumlarının altyapısı ve donanımına, hastalara yeterli zaman ayrılabilmesine kadar her şey bununla ilişkilidir. Hastaların güvenli sağlık hizmeti alma koşullarında çok eksiğimiz varken meselenin hekimlerin, hemşirelerin, diş hekimlerinin hatalarına indirgenerek tartışılması samimiyetten uzaktır.

Hekimlerin tıbbi uygulama hatası iddiası ile çok sayıda şikâyete maruz kalmaları, ceza ve tazminat yönüyle yargılanmaları sağlık sisteminde istenmeyen sonuçlara yol açmıştır. Hekimlerin meslek yaşamı boyunca kazanamayacakları paralarla cezalandırıldıkları örnekler olmuştur. Bu durum özellikle genç hekimleri "riskli" gördükleri uzmanlık alanlarından uzaklaştırmış, "defansif tıp" uygulamalarına yönlendirmiş, kaygılar aşırı iş yüküyle birleşince hekimleri çaresizliğe, tükenmişliğe sürüklemiştir.

Kısacası mevcut sağlık düzeni hekimlere de hastalara da iyi gelmemiştir. Bu konuda 12 Mayıs 2022’de çıkan yasa ve son olarak 15 Haziran 2022’de yayınlanan “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem Ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlemeler yapıldı. Buna göre ceza soruşturmaları (devlet üniversitelerindeki hocalar hariç) ve kamu hastanelerinde yapılan işlemler nedeniyle ödenen tazminatlar için sağlık çalışanlarına rücuen tazminat davası açılabilmesinde Mesleki Sorumluluk Kurulu kararı gerekecek. Bu düzenlemeler çözüm olacak mı? Getirdiği en önemli iyileştirme yönetmelikte tarif edilen, sağlık çalışanlarının “kasten” görevin kötü yapılması dışında hukuki sorumluluk altında bırakılmamaları oldu. 

Ne mi gerekiyor? Tarif edelim. Kamu ya da özel sağlık kuruluşu ayrımı olmaksızın, kötü sağlık hizmetinden dolayı oluşacak zararlarda, hastaların zararlarını kısa sürede tespit edip karşılayacak bir kamusal zarar karşılama sistemi oluşturulmalı, hastalar mağdur edilmemeli, hasta ile sağlık çalışanı karşı karşıya getirilmemelidir. Bu sistemin kaynağı sağlık çalışanları değil kurumlar olmalıdır.

Tüm bunların sağlanması özel sigorta ve reasürans şirketlerine giden mali kaynağın çok azı ile mümkündür. Önemli olan hastalarımızı, sağlık çalışanlarını ve kamu yararını düşünen bir sağlık sisteminin kurulmasıdır.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.