Tek sağlık yaklaşımının kimi öncelikleri ve gıda güvencesi

Değerli forum üyeleri, 

Birkaç gündür paylaşımlarımı sürdürdüğüm tek sağlık yaklaşımının aşağıda yazılı olan bazı öncelikleri bulunmaktadır. 

  • Gıda güvenliği (tarladan sofraya sağlıklı gıda)
  • Gıda güvencesi
  • Zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıkların kontrolü
  • Laboratuvar hizmetleri
  • İhmal edilen tropikal hastalıklar
  • Çevre sağlığı sorunları
  • Antimikrobiyal direnç

Yukarıdaki öncelikler arasında gıda güvencesi üzerinde biraz daha fazla durmak istiyorum. Gıda güvencesi denildiğinde, "sağlıklı bir yaşam için bütün bireylerin beslenme ihtiyaçlarını ve gıda tercihlerini karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik açılardan erişimin sağlanması" anlaşılmalıdır. Gıda güvencesinin; “gıdanın varlığı”, “gıdaya erişim” “gıdanın kullanılması" ve "gıdaya erişimde istikrar” olmak üzere dört temel bileşeni vardır. Bileşenlerin güçlü gıda-sağlık-ekonomik sistemlere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekmek isterim.

Unutmayalım; sorunlar karmaşık da olsa sürekliliği olan, kararlı kamusal yaklaşımlarla çözümler mümkündür.

Kaynaklar

  1. Euro-WHO, One Health [Internet] https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/one-health
  2. Garcia SN, Osburn BI, Jay-Russell MT. One Health for Food Safety, Food Security, and Sustainable Food Production Front Sustain Food Syst 28 January 2020 https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00001 [Internet] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2020.00001/full
  3. Aslan D. Halk Sağlığı ve Beslenme. Hipokrat yayınları, 2021, pp 5, 21,22.Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.