TBMM Tıp eğitimi araştırma raporu (yıl: 1991)

30 yıl önce tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, yetersizliklerinin gerekçelerini araştırmak üzere TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Komisyon kurulmasına gerekçe oluşturan dilekçe "1980'den sonra plansız ve programsız şekilde kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrenciler, injeksiyon bile yapmadan diploma aldıklarını söylemektedirler." diye başlıyordu (Hatırlayanlar vardır 12 yıl sonra dönemin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan 2003 yılında "hekimler iğne yapmaktan aciz" demişti). 

1991'de Mustafa Kalemli başkanlığındaki Komisyon 3 ciltlik bir rapor hazırlamıştı. Raporun bir işe yarayıp yaramadığı ortada. 10 yıl kadar bir etkisi olduğu düşünülse bile 2002 iktidar değişikliği ve izleyerek 2005 sonrası tıp eğitimi (sağlık alanının diğer mesleki disiplinleri içinde geçerli) bütünüyle piyasalaştı. 

Sağlık emek gücünün mevcut durumuna, eğitime yönelik tanımlayıcı güncel verileri toparlayıp paylaşmak iyi olur. Yanı sıra eğitime dair belki bir oturumla başlayıp forum meydanında yazılı olarak sürdürülecek tartışma ile yol alınabilir. 

Önerim "nasıl düzeltilebileceği" sorusu ışığındaki tartışmanın nasıl bir sağlık sistemi, istihdam tartışmalarıyla iç içe yürütülmesidir.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.