Sağlıkta Şiddete Karşı: Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı II

Devamla….

10. Acil olmayan hastalara acilde bakmak demek olan “yeşil alan” uygulanmasının sonlandırılması,

11. Hasta ret etme hakkının sistem üzerinden kolayca uygulanabilir şekilde sağlanması, hekimin bildirdiği hastaya tekrar randevu verilmemesi,

12. Sabim’in hemen kapatılması,

13. Doğru randevu verilmesini sağlamak için, hasta yakınmasını ve tıbbi geçmişini ayrıntılı sorgulayan, hastayı doğru uzmanlığa yönlendiren detaylı randevu alma yazılımının hazırlanıp uygulanması,

14. Sevk zincirinin kesinlikle ve etkin uygulanması için gerekli kamusal birinci basamak hekimlik sisteminin kurulması,

15. Hastalık korkusu yayan, yersiz sağlık hizmeti yaratmaya yönelik sağlık hizmeti reklamlarına dair yasağın uygulanması -tabii ki tabip odalarımızın da bu konudaki sorumluluğunu daha güçlü biçimde sahiplenmesi-.

16. Hekim emeğinin ücretlendirilmesinin performansa bağlanmasına son verilmesi, “Tek Kalemde” güvenceli ücret ödenmesi. 

Nasıl Yapmalı

Öncesinde bu ve geliştirilecek diğer taleplerin hekimlerin onayına sunulması, (mevcut başta hekim sendikası olma iddiasında olanlar olmak üzere, sarı olmayan sendikaların sürece ortak edilmesi, sahiplenilmesinin sağlanması). Varsa ek talepler toplanması. Ancak kesinlikle gelir artışı isteyen ekonomik taleplerin bu, “sağlıkta şiddeti durduracağız” başlıklı acil zorunlu talepler listesine sokulmaması.

Hekimler tarafından sahiplenilen bu -ve/veya benzeri ancak kesinlikle hekimlik niteliği ve can güvenliği ile doğrudan ilgili- taleplerin kamuoyuna sunulması, özellikle muhalefet partilerinin sahiplenmesinin ve desteğinin sağlanması, kamuoyuna yaygın bir etkinlikle “senin sağlığın için” gibi ortak toplumsal faydayı büyütme hedefiyle kamuoyu desteğine sunulması. 

Can güvenliği için zorunlu olan butaleplerin hayata geçirilmesi için kararlılıkla iktidara belli bir süre verip talepler gerçekleşmezse, önceden açıklanmış belirli süreli, sonrasında ise süresiz hizmet sunamayacağımızın tüm sağlık emek/meslek örgütleriyle birlikte deklare edilmesi ve bu sürede netleştirilmiş ve ekonomik değil can güvenliği ve hizmet niteliğini önceleyen bu talepler karşılanana kadar sürecek güçlü süresiz bir GREV örgütlenmesi...

Özetle

Bir hekimin daha katledilmesine izin vermeyecek bir iradenin ve siyasi etkinliğin sahiplenilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenlerin neler olduğunun belirlenmesi ve önce hekimlik ortamına sonra ülke kamuoyuna sunulması ve bunların hayata geçirilmesi için gerekli siyasi irade ile güçlü biçimde kamuoyu oluşturarak ‘baskı grubu’ vasfının hayata geçirilmesi gerekmektedir.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.