Sağlıkta şiddet çok boyutlu, o halde ciddi ve samimi bir çalışma başlatılmalı

Hemşire Ömür Erez'in katledilmesi, yine bir sağlıkçının katledilmesi, büyük acı...

Ben de Metehan arkadaşımız gibi düşünüyorum. Sağlıkta şiddet çok boyutlu bir mevzu, sadece sağlıkta dönüşüm ile açıklanamayacak kadar değişik kanallardan beslenen büyük bir sıkıntı. Hele hemşire Ömür Erez'in katledilmesinde olduğu gibi kadına yönelik şiddet boyutu da eklenince, Samsun'da Dr. Aynur Dağdemir'in katledilmesinde de yaşamıştık, toplumun tüm kesimlerinin üzerinde ciddiyetle ve samimiyetle durması gereken bir sorun olduğu açık. Günlük açıklamalarla çözülemeyecek bir mevzu ile karşı karşıyayız.

Dr. Ersin Arslan'ın katledilmesinden sonra TBMM'de kurulan komisyonca 2013 yılında hazırlanan "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu" önemli bir çalışmadır, tespitlerinin çoğunun gereğinin yapılmadığını görebiliyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bu kadar yoğunlukla devam etmesi, hatta cinayetlerin arkasının kesilmemesi zaten bunu açıklıkla gösteriyor. Bir şey yapmalı! İlk adım önerim şudur: TBMM çatısında yine ilgili tüm kurumların çağrılarak önceden yapılan çalışmanın devam ettirilmesi, ortaya konan tespitlerin gereğinin samimiyetle, amalara, fakatlara boğulmadan eksiksiz yapılması, uzun soluklu, sabırlı bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir.

Önceki raporun linki aşağıdadır.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.