Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın kalıcı hasarı

KÖO gibi AKP'nin sağlık politikasında farklı zamanlarda yaptığı değişikliklerin (663 sayılı KHK ile getirilen Kamu Hastane Birlikleri vd) geri alınması, bir süredir Sağlıkta Dönüşüm Programı adının kullanılmayışı, her daim dile getirilen "sağlıkta memnuniyet"in ne kadar da yüksek olduğu vb cümlelerin kurul(a)mayışı... Buralarda AKP'nin siyaseten çöküşünün de getirdiği bir düşük profil söz konusu. 

Ne var ki 1980'lerle başlayan, 2002 ile hızlanarak ilerleyen köklü dönüşümün sağlık hizmet sunumunda 'özel'in yerini organik bir hale getirdiğini saptamamak mümkün değil. İktidara kuvvetle aday görünen aktörlerin de buna ne ölçüde müdahil olacağı/olabileceği "meçhul". Hal böyleyse "geri dönüş"lerin ya da sanırım daha doğru bir ifadeyle halkın her anlamda yararını gözeten bir sağlık programınının uygulama adımlarını konuşmalıyız. Konuşulması gerekenler listesinin en başında özele kaynak aktarımının kesilmesi ve bunun doğuracağı" sorunların" yönetilmesinin yer aldığını düşünüyorum. 


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.