Sağlık Reformları ile Dönüşüm ve Kadın Dişhekimi Olmak

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber Türkiye’de dişhekimliği, hem çalışma alanları açısından hem de mesleki kimliği açısından yıpranmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlarda performans baskısı ve özlük hak kayıpları artmış, özeldeki hekim dışı sermaye lehine yapılan değişimle özelde ücretli çalışanlar da benzer şekilde yıpratılmıştır. Kendi adına çalışanlar ise Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli baskıları arasında sıkışmış hissetmektedir. Tüm bu tahribattan en çok etkilenen ve yıpranan kadın dişhekimleri olmuştur.

Mezuniyette %60 olan kadın dişhekimi oranı, çalışma alanında %40 a inmiş, ilerleyen yaşlarda artan hayat yüküyle çalışma hayatından çekilenler nedeniyle %20’lere kadar da gerilemiştir. Çeşitli alanlarda yöneticilikte ve temsilde ise bu oranları bile bulamamaktadır.

 Dosya ekindeki sunum ile; Sağlıkta Dönüşüm Programının dişhekimleri ve çalışma alanları üzerindeki değişimi ele alan niteliksel araştırma kapsamında toplumsal cinsiyetin etkilerini ele alınmıştır. Bu çalışma ile; kadın dişhekimlerinin aile içi rollerinin çalışma yaşamına etkisi, mesleklerini gerçekleştirirken yaşadığı çeşitli sorunlar, birlikte çalıştıkları erkek meslektaşları veya hastalar tarafından “daha kolay yönetilebilir” görüldüğü, girişimci (işveren) olmayı tercih edemediği ve ücretli çalışırken hekim dışı sermaye olarak tanımlanabilen işverenlerin, kamuda çalışırken de hastaların şiddet ve tacizine maruz kalabildiği bulguları elde edilmiş, somut örneklerle ortaya konmuştur.

Kadınların sağlık reformlarının tahribatından daha fazla etkilenmesinin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını biliyoruz. Çözüm için acilen kadın dayanışmasını artırmak gerekir. Kadın üye sayısını artırmak ve komisyonların kurulmasını, yürütülmesini sağlamak dayanışmanın ilk adımı olabilir. Meslek Örgütü içinde toplumsal cinsiyet eğitimleri ve farkındalık artırma projeleriyle de kadın dişhekimleri üzerindeki; eşitsizlik, şiddet, taciz vb olumsuz etkiler azaltılabilir.

Kadın Diş Hekimi Olmak Sağlık Reformları İle Dönüşüm sunumuna ulaşmak için lütfen bu linki tıklayınız


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.