Sağlık Bakanlığı Stratejisi üzerine

Sağlık Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı Bakan değişmeden kısa süre önce yayımlandı.

Forum Sağlık 2023 yeni Stratejik Plan'ı detaylı gündem yapacak. Öncesinde bu stratejik plan ne vadediyor, Bakan değişiminin etkileri olur mu, kendisi ve ekibi sahiplenir mi, kısaca bakalım.

Katılımcılık iddiası ne kadar yerinde?

Fahrettin Koca sunum yazısında “Önümüzdeki beş yılın sağlık hizmetlerini şekillendirecek olan bu plan, sağlıkta gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı bir stratejik yaklaşımla paydaşlarımızın görüş ve önerileri alınarak katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır” yazmış. Stratejik plan hazırlık sürecinde de “dış paydaşların görüş, öneri ve beklentileri yazılı olarak da alınarak stratejik plana yansıtılmıştır” ifadesi yer alıyor. Dış paydaşlar kimler? Neredeyse tüm bakanlıklardan, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Dünya Bankası’na pek çok kurumdan görüş alınmış ama sağlık çalışanlarının örgütlerine bir şey sorulmamış. Türk Tabipleri Birliği aracılığıyla hekimlere, Türk Dişhekimleri Birliği aracılığıyla diş hekimlerine, Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla eczacılara, Türk Hemşireler Derneği aracılığı ile hemşirelere, sağlık çalışanlarının sendikalarına, derneklerine “önümüzdeki dönem sağlığa dair ne düşünüyorsunuz, önerileriniz, beklentileriniz nelerdir” denmemiş.

 

“Katılımcı anlayış” dedikleri budur.

 

Plan 5 amaç ve bunlarla ilişkili hedeflerden oluşuyor.

 

Sağlık Bakanlığı yazdığı amaçlar ve hedeflerle nasıl sağlıklı olunacağı konusuna hâkim olduğunu gösteriyor. Birinci amaç “sağlıklı yaşamı teşvik ederek sağlıklı yaşam bilincinin ve alışkanlıklarının kazanılmasını sağlamak”. Bunu başarmak için birinci hedef “sağlıklı beslenme ve hareketli hayat alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek”. Bu gıda politikasıyla, bu pahalılıkla insanlar nasıl sağlıklı beslenecek, parası olsa bile güvenilir gıdaya nasıl ulaşacak? Bu sorulara cevap vermeden “sağlıklı beslenme” sözünün havada kaldığı kesin. Öyle ya önce hastalanmamak esastır da, bunun için barınmadan güvenceli işe, temiz havaya, suya, barışa, çok şeye ihtiyacımız var. Tüm bunlar için de “paydaşlara” bir şeyler söylenseydi ne güzel olurdu.

 

Bu hedeflere ulaşılabilecek mi, yeni Bakan ve ekibi sahiplenecek mi? Meslek örgütlerinin, sendikaların, siyasi partilerin stratejik planın oluşturulmasına katılmaları sağlanmadı, ancak süreci yakından takip etmeleri ve halkın sağlığı ile çalışanların hakları için gerekli müdahaleleri yapmaları gerekiyor.

 


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.