Özel hastanede fatura keserek çalışmaya zorlanan hekimlerin durumu kargo sektöründe tartışılan "esnaf kuryelik" düzenine benziyor mu?

Sosyal bilimci, iktisatçı hocalarımızdan ne çok öğreniyoruz. Kerem Gökten ve Merve Kayaduvar Hocalarımız'ın açtığı tartışmayı çok güzel değerlendiren Güray Hocamız hekimlere dayatılan çalışma rejiminin, bugünlerde kurye emekçileri için tartışılan "esnaf kuryelik" rejimine benzerliğini ortaya koymuş.

Sahiden özel hastanelerde gittikçe yaygınlaştırılan, pek çoğunda hekimlerin başka türlü çalışamadıkları, "kendinin patronu ol" diye tanımlayıp parlattıkları çalıştırma rejimini Merve Hocam'dan alıntılarsam, "hegemonik-despotik emek rejimi olarak kavramsallaştırabilir" miyiz? 

Bir de hekimlerin yıllar önce bu emek rejimi bir seçenek olarak ortaya çıkarıldığında kendileri için daha yararlı sanıp tercih etmeleri, buna imkan sağlayan SGK düzenlemeleri aklıma geliyor. Kapitalizmin, sermaye sınıfının ve ideologlarının yaratabildiği akıl karışıklığı, istedikleri düzenlemeleri çıkarabilme güçleri gerçekten çok etkileyici!


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.