Nihayet açıklandı kadrolar, ama ne kadro!

Tıpta uzmanlık eğitimi için açılan kadrolar her zaman sınavdan önce, sınav kılavuzunda açıklanırken; 6 Mart'ta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavına giren adaylar, kadroları ancak 43 gün sonra görebildiler. Müjdeli haber olarak açıklanan kadrolara bakıldığında, kimi uzmanlık alanlarında geçtiğimiz döneme göre 6 kata varan artışlar görülüyor. 

Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen hekimler için ilk bakışta mutlu haber gibi görünen bu durum aslında önemli bir kaç soruna işaret ediyor. Öncelikle, uzmanlık eğitimi kapasitesinde bir artış olmayan üniversite ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde öncekinden kat be kat fazla sayıda alınan asistanların nitelikli eğitim alma hakkı ihlal edilmektedir. Diğer yandan, artırılan uzmanlık eğitimi kontenjanlarına girenlerin 4-5 yıl sonra mezun olmalarıyla, o alandaki uzmanların "değeri" patlama düzeyinde artan sayıdaki meslektaşlarıyla birlikte önemli ölçüde kayba uğrayacaktır. Ayrıca, özellikle geçtiğimiz sınavlarda çok yüksek puanla tercih edilen bölümlerde yapılan büyük kontenjan artışları halen eğitimi devam edenlerde "haksızlığa uğradıkları" duygusunu yaratmaktadır. Sorunlar daha fazla da sayılabilir. Ancak hepsinin temelinde yatan sorun, herhangi bir ihtiyaç planlamasına bağlı insangücü yetiştirme stratejisinin olmaması veya bu yönde yapılan çalışmalara uyulmaması, kararların ihtiyaç değil sadece ve bütünüyle siyasal önceliklere göre verilmesidir. 

Yıllar içinde kurumları yok edilen ülkemizde, mesleklerin de içi hızla boşaltılmakta, değer yitimine uğratılmaktadır.  


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.