MHRS Taylorizm

Merve Kayaduvar'ın MHRS'de muayene süreleri azaltılarak hekimin hastaya göre muayene süresini tayin etme inisiyatifinin elinden alındığı görüşüne katılıyorum Dahası bunun Taylorist çalışma modeline benzerliği görüşüne de...

Taylorist çalışma modeli Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filminde, işi sadece en kısa sürede tek bir vidayı sıkmakla görevli işçi figürü üzerinden çok iyi anlatılır. İşçi artan hız nedeniyle bir süre sonra vidayı sıkmaya yetemez hale geldiği gibi, işine, kendine ve topluma yabancılaşır. Film insanın işin bütününden koparıldığında nasıl da sıradanlaştığını gösterir.

MHRS sisteminin hekimlerin hastaya zaman ayırma inisiyatifini ellerinden almalarının yanında Taylorist çalışmanın bir unsurunun da devreye girmeye başladığı görülüyor. Bu unsur bir süre sonra muayene eden hekimin de artık kim olduğunun giderek öneminin bulunmamasıdır. "Vidayı kimin sıktığının" (muayeneyi kimin yaptığının) önemi kalmamaktadır. 


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.