Kenan Evren’den AKP İktidarı’na Değişen Bir Şey Yok: Yine Göze Batan Hekimlerin Maaşları…

Siz bakmayın hekimleri, sağlık çalışanlarını alkışlatıp, hakları ödenmez diyen söylemlerine…

Meclis tutanaklarına göre hekimlerin mali hakları için yapılan düzenlemeler…

12 Eylül dönemi ile AKP döneminin hekimlerin mali hakları konusundaki görüşleri ne kadar da birbirine benziyor; 12 Eylül sonrası dönemde cuntanın lideri Kenan Evren “Bir hekim albaydan nasıl daha fazla maaş alır.” diyordu. Şimdi de hekimlerin mali haklarını iyileştirmesi beklenen kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde bir AKP Milletvekili bu görüşü “emekli hekimlerin maaşı bir valinin, bir genel müdürün aldığı emekli maaşı kadar olursa hiyerarşik düzen bozulur’ ’diyerek sürdürüyor.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 10 Haziran 2022 Cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

Komisyon görüşmelerinde Batman Milletvekili Necdet İpekyüz’ün “döner sermaye ’den yapılacak ek ödeme artışının maaş artışı gibi sunulmaması gerektiğini, çünkü bunun emekliliğe yansımadığını söylemiş, neden döner sermaye ek ödemelerini bordroya, emekliliğe yansıtmıyorsunuz” sorusuna kanun teklifinde imzası olan Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in verdiği cevapta “Bizim ülkemizde bir valinin aldığı emeklilik maaşı 16.600 lira, genel müdürün 14.200 yüz lira, profesörün 13.400 lira. Şimdi biz hekimleri seviyoruz, onların çalışmasına önem veriyoruz fakat burada emeklilik maaşını çok yükselttiğimiz zaman buradaki hiyerarşik düzeni de bozuyoruz’’ (TBMM Tutanak s.58) demiştir.

Kanun teklifini hazırlayan ve imzası olan AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in bu ifadesi Kenan Evren’in “Hekimler albaydan nasıl fazla maaş alır” sözünü hatırlatmıştır. Belli ki hekimlerin artık yoksulluk sınırının altına inmiş olan ücretleri ve açlık sınırın altındaki emekli maaşları iktidarların gözüne batmaktadır.

Yazının tamamı için lütfen ekli dosyayı okuyunuz


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.