"İyilik Hali"

Kanaatimce "sağlık" ve "İyilik" tartışması kişiyi "hasta" olarak nesneleştiren tıp kurumuna, bu kurumun işleyişini sağlayan tıp profesyonellerine ve kuşkusuz "Big Pharma" olarak tanımlanan medikal endüstriye eleştirel yaklaşmayı zorunlu kılıyor. Bu çerçevede konuşmayı derinleştirmek için geçmişte kaleme aldığım bir yazıyı paylaşmak istiyorum: 


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.