İngiltere´de gündemdeki bir tartışma: Hekim yardımcıları

Son bir yıldır hekimlerin enflasyon karşısında eriyen ücretlerinin artışı için sürekli grev yaptığı İngiltere'de bir hekim yardımcısı tartışması yapılıyor. Hekim grevlerinin 2023 yılında yoğun olarak yaşandığı ülkede yapılan bir analize göre hekim ücretlerindeki erime diğer sektörlerde çalışanlara göre çok daha fazla. Reel düşüş tüm sektörlerde %10, yöneticilerde %18 iken doktorlarda %23-%32 arasında değişiyor.

1960'lı yıllarda ABD'de oluşturulan ve iki binli yılların başında İngiltere sağlık siteminde yer bulan, 2015 yılında da fakültesi kurulan hekim yardımcılığı tartışması da bu grevler ertesinde yeniden gündeme geldi. Hekim yardımcıları bu unvanı almak için 2 yıllık bir eğitimden geçiyor. İngiltere'de güncel sayıları üç bin civarında. Hekim yardımcılarının henüz tam anlamıyla resmi bir statü kazanmadıkları, hekimlerin gözetiminde onlara bağımlı olarak çalışmaları gerektiği belirtiliyor. NHS bilgilerine göre hekim yardımcılarının görevleri arasında başlıcaları tıbbi öykü almak, fizik muayene yapmak, kronik hastalık takibi, tanı ve tedavi işlemleri, test sonuçlarının analizi, hastalara önerilerde bulunmak, hastalık yönetim planlarını yapmak olarak sıralanıyor. Reçete yazmaları yasak, iyonizan radyasyon gibi tedavileri öneremiyorlar. 

Hekim yardımcılarının yeniden gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de ücretlendirme. Hekim yardımcılarının ücret dilimi düzeyleri, yeni mezun bir hekimden daha fazla. 

Öte yandan birçok hastane ve muayenehanede doktorların yerini aldıklarını, yetkileri olmadıkları halde reçete yazdıklarına dair kanıtların arttığını belirten ve hasta güvenliği ile ilgili endişeleri dile getiren uzmanlar da var. 

Hekimlerin istihdam biçimleri ve sağlık hizmetleri önemli değişimlerden geçiyor. Bu değişimleri ve hekim emeğini izlemek sağlık sistemlerinin dönüşümünü izlemek açısından da önemli.

 


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.