"Her şeyin başı SAĞLIK" ise "Her şeyin başı SİSTEM"

Sağlık denildiğinde, yıllar önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan "bireyin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali" tanımı akıllara gelir.

Tanımın doğru ve halen güncelliğini koruduğunu düşünüyorum. Ancak, bugün sağlığın bireysel bir zeminden daha çok toplumsal bir zeminde tartışılmasının gerekli ve gerçekçi olduğu görüşündeyim. Dolayısıyla, sağlık, bireysel olduğu kadar toplumlar için de yaşamın, umudun, geleceğin gerçekleşen en önemli temennileri ve beklentileri arasında olmalı. 

Peki, bu temenniler, beklentiler kendiliğinden gerçekleşir mi?

Bu soruya en "hızlısından" yanıtım HAYIR.

Sağlık, birey(ler) ve/veya toplum(lar) için bir hedef olduğunda bireyin yapması gereken davranışlar muhakkak çok önemli. Örneğin, sağlıklı beslenmek, tütün kullanmamak, düzenli uyumak, fizik egzersiz yapmak, vb. Hepsi çok önemli.

Ancak...

Bunların gerçekleşmesinin en önemli belirleyicisi sağlık sisteminin kendisi.

Bir başka ifadeyle, öncelikle güçlü bir sağlık sistemi.

Sağlık sistemi ancak eşit ve hakça kurgulandığı zaman "herkes için sağlık" temenninin ötesine geçerek, gerçek bir duruma dönüşebilir. Aksi bir durum söylemlerin gerçekliğini zedeler, ulaşılmaz yapar.

O zaman; önce sağlık ise, önce güçlü sağlık sistemi...

Herkes için, gereksinimlerin tamamını kapsayan, hiç kimseyi geride bırakmayan bir kavrayıcılıkla...

Değerleri de içinde barındıran bir bakış açısıyla...

Daha geniş bir perspektifi olan "tek sağlık" yaklaşımıyla...

Unutmayalım; hepimiz aynı gezegendeyiz, o halde önce korumak hepimizin görevi.

Sağlıcakla...

Yararlanılan kaynaklar

  1. https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
  2. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health
  3. https://www.who.int/health-topics/health-equityYorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.