Hekim Maaşları Sağlık Tazminatı ile İyileştirilmelidir

Tam güm yasasının 1. yılında “Hekimleri Emeğinin Ucuzlatılmasına İzin Vermeyeceğiz” diyerek hekim maaşları için bir kanun tekliği hazırladı TTB.

Bu tasarı önsözünde 

“Yaşanılan süreç bütün yönleriyle değerlendirilmeye devam edecek, tıpkı TTB’nin tam süre çalışmayı savunması ve yaşama geçmesi için çaba harcaması gibi.

Hekimliğin, hekimlik uygulamasının bir değerler bütünü olduğunu biliyoruz. Bu değerlerle çatışan her düzenleme sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyen dinamikleri beslenmektedir. Yasa bu haliyle hekim, iş gücü piyasasının düzenlenmesi amacına hizmet etmektedir.

Bizler piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin “oyuncusu” olmak istemiyoruz. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak görevimizi gelecek kaygısı duymadan yapmak istiyoruz. Bu amaçla tam süre çalışma yasa önerimizi sizlerle paylaşıyor, yaşama geçirmek için birlikte mücadeleye davet ediyoruz” deniyordu.

Bu kısa analiz tümüyle haklı çıktı.

Bu tasarı piyasalaştırıcı yasaların iptalini ve performans adı verilen havuç sopa zokanın da yüzde 20 ile sınırlandırılmadını da düzenliyordu.

Diğer kamu çalışanlarında yapılan iyileştirmeler gibi hekimler içinde hakkaniyetli maaş düzeninin tek yolu “Özel Sağlık Tazminatı” verilmesidir. Sağlık hizmetinin kamusal niteliğine uygun olan budur. 

“Emek Bizim Söz Bizim” diyerek hak alma eylemlerine başlayan TTB bu kanun teklifini güncelleyerek TBMM nin önüne koymalıdır. 


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.