HAYDİ GREVE! 8 ŞUBAT HEKİMLİK İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR

Sağlıkta dönüşümün yeni bir evresinin eşiğindeyiz... Performans ve aile hekimliği işletmesi genel gider zokalarında olduğu gibi bu kez bölünme SUT artırılması gibi küçük ve geçici pragmatik teşviklerin peşine düşmemeliyiz.

Bu bağlamda 8 Şubat grevi birlik ve kararlılık göstermek için tarihi öneme sahiptir. Bunun bilincinde olmamız ve sahiplenmemiz gerekmektedir.

Bu süreçte de hep yaptıkları gibi hekimlerin birliği bozmaya çalışmaktadırlar. Buna sarı sendikaların korkutmalarına bu kez izin vermememiz gerekir.

Örneğin hekimsen isimli bir sendika bildiri yayınlamış, yalan yanlış ve çokça çarpıtma içeren çapsız idareci bakışıyla hekimler greve katılım konusunda korkutmaya çalışmaktadır.

TTB grev yapamazmış! Sadece sendika üyeleri katılabilirmiş! Daha neler neler...

Unutmayınız, 8 Şubat ilk değildir, bu sağlıkta hekimi teknik bir işe indirgeme çabası yeni değildir. 1996’dan beri TTB hekim g(ö)rev eylemleri, iş bırakmalar yapmaktadır...

O şimdi yersiz korkutmak için kullanmaya kalkılan idari baskıları çoktaaannn yıkıp geçmiştir...

Olmaz! Adını hekim sendikası koyup hekimin hak aramasına engel olmaya kalkmak, aba altından sopa göstererek eylem kırıcığıyı anlamında kaygı yayıcı metinler yayınlamak hiç hoş hareketler değildir?

Sendika ya Hekimin haklı davasın yanında saf tutma sorumluluğunuzu sahiplemeli! Sendika olmalı.

Ya da o ağızlarından konuştuğu bize baskı yapacaklarını ima ettiğini yöneticilerin yanına geçmelidir! Öyle sendika olur demeyin! Daha 2 ay önce o idare sendikalarından biri % 5 imza attı, 20 bini hekim, 1 milyon üyesi var! Bunlardan yeni dönemde bir yenisine ihtiyacımız yok!

O açıklamada söz edilen, çarpıtmaya korkutmaya araç kılmaya kalkılan kazanılmış Danıştay davalarının altında; bu ülkede yıllardır sağlığın piyasa malı kılınmasına, hekimliğin saygınlığının yok edilmeye çalışan iktidarların dönüşüm programlarına karşı hekimlik onuruyla mücadele edenlerin imzası var... Sarı sendikaların değil; TTB’nin ve KESK bağlı sendikaların 25 yıllık mücadeleyle söke söke aldığı kararlardır onlar!

TTB’nin, bir çok sendika ve emek ve meslek örgütü ile birlikte, hekimlerin anayasal meslek örgütü olarak, haklı hekim davası için aldığı 8 Şubat İş Bırakma Eylemi sonuna kadar meşrudur! Tüm hekimlerin katılmak hakkı ve tarihi bir sorumluluğudur!

Bu korkutucu, grev kırıcı yaklaşım ise tümüyle anlamsız ve tutarsızdır...

Şimdi birlik, Şimdi eylem zamanıdır; Sendika sendika ise Hekim Birliğin ve bir çok meslek ve emek örgütünün yaptığı gibi sınıfın bilmeli safa gelmelidir...

Hekimliğin kurtuluşu mesleki birliği sağlayabilmemizdedir.

8 Şubat tarihi bir sorumluluk anıdır! Bizim kararlılık göstermemiz, üretim gücümüzü sahiplenmemizi, iktidarın tutumunda belirleyici olacaktır! Açıkça söyleyeyim, 8 Şubat Görevine katılım oranı kadar hak alacağız!

8 Şubat, her hekimin hiç bir kaygı duymadan katılabileceği kadar, anamızın ak sütü kadar haktır, meşrudur!

Haydi bu sorumluluğu sahiplenmeye; Haydi, Greve!


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.