Dr. Metehan Akbulut´a

Dr Metehan Akbulut'u, Forum Sağlık 2023'ün çok değerli hekimini, emektarını geçtiğimiz hafta kaybettik.

İyi hekimlik, emek, demokrasi, barış, özgürlük mücadelesinin her alanında bir insan nasıl yer alabilir? Metehan öyleydi, müthiş enerjisi vardı. Ne yaptığını biliyordu. Akıl ve bilim insanıydı. Her şeyden önce bu kokuşmuş düzene itiraz etmeden, başka türlü bir dünya için mücadele etmeden sağlıklı olabilmenin, insanca yaşayabilmenin mümkün olmadığını bilen devrimci bir hekimdi.

Dr. Metehan Akbulut sağlığın temel bir hak olduğunu, bu hakkın önündeki engellerin kaldırılması için mücadele edilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları için mücadele ederken bir yandan da yurttaşların ayrımsız sağlığa erişimini savunuyordu. TTB, Antalya Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın kurullarında yer aldı, yöneticilik yaptı.

Sağlıkta eşitsizliklere, niteliksizleşmeye, piyasalaşmaya, paran kadar sağlık anlayışına, iş cinayetlerine, sağlık çalışanlarının kötü koşullarına, yoksullaşmasına isyan etti. 

Her şeyin ve çözümünün farkındaydı.

"Yaşamak ve yaşatmak için Örgütlenmeli" diyordu. Bu reçeteye uymak, mücadelesini büyütmek Dr. Metehan Akbulut’u yaşatmak demektir. Büyük şairimizin dizelerini bir başka devrimci hekim için aktarmıştım, Metehan için de hatırlatıyorum. O biten bir şarkı değildir!

“Çan

        çalmıyoruz.

Çan

        çalmıyoruz.

Yok

      salâ

          veren!

Bu

     giden

              bir

                   biten

                        şarkı değildir ...........”


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.