Can Atalay

“Cumhuriyet, gücün güç ile çıkarın çıkar ile fikrin fikir ile dengelendiği bir yapıdır, yani bugün güçler

ayrılığı dediğimiz şeyin kurulduğu ve korunduğu yerdir”.

Cumhuriyetimizin 100. yılında bir düşünürün özce ifade ettiği bu tanımın çok uzağında olduğumuz

açık.

Cumhuriyet’in asgari niteliklerinin dahi savunulması, Cumhuriyet’in savunulması onun

demokratikleşmesi ile mümkün.

Her birimizin omuzlarındaki yük aşağıdan yukarıya bir demokratikleşme mücadelesinin menziline

ulaştırılmasıdır.

Sağlık hakkı başta olmak üzere sosyal haklar mücadelesi de bu demokratikleşme mücadelesinin

ayrılmaz parçası, kurucu unsurudur.

Başlangıcında katılma olanağı bulduğum çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Silivri’den selamlar.

Şerafettin Can Atalay


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.