Birleşik Mücadele

Çağla Ünlütürk Ulutaş’ın gözlem ve soruları son derece yerinde ve önemlidir. Yanıtlanması ise oldukça zordur. Yanıtlanması kuramsal olarak zor olmayabilir. Nerede durulacağı açıktır, birleşik mücadele esastır. Ancak buradan örneğin güncel somut hekim hareketleri yanında bir süre sonra, hemşireler, eczacılar, İranlı hemşireler, peşinden Suriyeli hekimler, harekete geçseler hareketin birleşikliği gerekliliği düşüncesi gereğince “Ne halleri varsa görsünler, yürüdükleri yol yol değil, bir süre sonra duvara vururlar ve güçlerini birleştirmeden bir şey elde edemeyeceklerini anlarlar” diye bir köşede oturup bekleyebilir miyiz?

Bana kalırsa neoliberalizm ve esnek üretim süreçlerinin en önemli sonucu, kitle hareketlerinde parçalı, dönemsel, küçük ölçekli niteliğe yol açmasıdır. Yani kendiliğinden hareketlerin parçalı, dönemsel ve küçük ölçeklilik özelliği uzunca süre esas nitelik olacaktır. Bu durum örgütlü yapılar için içinden çıkılması, yönetilmesi zor süreçlerdir. Seyirci durumuna düşmeden bu zor durumu içinde yer almak kritiktir. Bu durumda yapılabilecek olan teorik olarak pusulayı şaşırmadan ortay çıkabilecek her hareketlenmeye müdahil olmaya çalışmak ve bu sayede parçalı, dönemsel ve küçük ölçeklilik özellikleri gösteren süreçlerin bir bütünselliğe oturmasını sağlamak olabilir. Ancak bu sayede sağlanacak süreç bütünselliği kavrayışı ile kitleler birleşik mücadele için güç biriktirebilirler.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.