"Beyaz Nöbet" ve 8 Şubat'a dair

26 Ocakta Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları tarafından başlatılan "Beyaz Nöbet" yarın (8 Şubat) iş bırakma, g(ö)rev etkinliği ile sonlandırılacak. Beyaz Nöbet ve g(ö)rev süreçlerinde hekimlerin özlük haklarının yurttaşların sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla birlikte ele alınmasını çok yerinde bulduğumu belirtmek istiyorum. Yine "Beyaz Nöbet" sürecinde kimseyi dışlamadan partiler, sendikalar, meslek örgütleri, sanatçı, aydın, yurttaş gibi herkesi sürece dahil etme çabası yerinde ve önemlidir.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.