Aslında yeni düzenlemeye giden yoldaki taşlar döşeniyormuş

Bugün çıkan bir haberde Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına göre "sağlıktaki malpraktis davalarının faturasının hekime çıkarılması üzerine cerrahi bölümlerin tercihlerinin azalması ve hekimlere uygulanan şiddet üzerine" Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemeler yapacağı yer aldı. Açıklamalara bakıldığında Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün yazısındaki eleştirilerinin bire bir aynısının yer aldığı görülüyor. 

Prof. Dr. Cevdet Erdöl yazısında "İvedilikle malpraktis davalarının, bu kadar bilinçsizce ve rahatça açılamayacağı hukuki bir düzenleme yapılmalıdır.

Hiçbir hekim hastasının kötü olmasını istemez. Sonuçta hekim de insandır, Çok nadir de olsa istenmeyen bir hata olduğunda, ortaya çıkabilecek maddi-manevi hukuki destek devlet tarafından karşılanmalıdır. Tazminatlar tıpkı hakimlerin hatalı kararlarında olduğu gibi devlet tarafından karşılanmalı. Hekim devletinin desteğini her zaman yanında ve arkasında hissetmelidir.

Hekim ve sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken, konsantrasyonlarını bozacak, başta ekonomik nedenler olmak üzere, yetersiz sosyal-kurumsal faktörlerin iyileştirilmesi aciliyet arz etmektedir.

Bu konuya kısa bir örnek vermek istiyorum.

Bugün yeni başlayan bir hâkim 15000 liradan fazla maaş alırken pratisyen bir hekimin maaşı ise sabit hariç 6200 lira civarıdır.

Elbette hakimlerimizin maaşlarına sözümüz yok ama hekimlerimizin mağduriyetine dikkat çekmek istiyorum." diye yazmış. 

Bekir Bozdağ'ın bugün ki açıklamalarına bakarsak;

"Hekimleri de hakimler gibi koruyacağız. Bugün pek çok vatandaşımız hastaneye gidiyor, muayene oluyor. Eğer hekimler bu kararları verirken, bu tedavileri uygularken tazminat davalarını düşünürse karar vermekte cesur davranamaz. Tedavilerde çekingen davranırlar ve dolayısıyla da pek çok vatandaşımızın bu çekingenlikten dolayı sağlığı riske edilebilir.

Özellikle cerrahi gerektiren bölümler, cerrahlar, kalp ve damar ve diğer pek çok önemli branşlarda tercihlerin azaldığını görüyoruz. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de artan tazminat davalarıdır. Hekimlerin tazminat baskısı altında olmadan, kendinden emin ve güvenli bir şekilde karar vermeleri vatandaşımızın da menfaatinedir. 

Tazminatı gerektiren bir durum olursa bu tazminatı devlet vatandaşımıza ödeyecektir.

Hekimlere de hakimlerin güvencesinin aynısını getiriyoruz. 

Onlar da tıbbın gereklerine aykırı davrandıkları, bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları sabit olursa o zaman onlara rücu etme veya etmemeye Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde oluşturulan kurul karar verecektir."

Görülüyor ki bu düzenlemeye giden yoldaki taşları döşeyen kişilerden biri Prof. Dr. Cevdet Erdöl. Bayazıt Hocam "sanki muhalif bir meslek kuruluşu ya da sendika temsilcisi yazmış gibi" diye belirtmiş ama bugün ki açıklamalardan sonra anlıyoruz ki aslında sağlıkta dönüşüm programının mimarları eleştirmiyorlar sistemin çökeceğini farkettikleri için değişimi başlatıyorlar.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.