Artık sözün bittiği yerdeyiz

Sohbet odasından satır başları:

“Şiddet yasası çözüm olamaz ama caydırıcıdır. Toplumsal iklim değişene, insanlarımız birbirine daha saygılı olmayı öğrenene kadar yapılması gerekli bir düzenlemedir”

“Bugün bir avukat arkadaşımız da katledildi. Eğitimlilerin kışkırtılmış cahillere kırdırıldığı şiddet ortamının ortadan kaldırılması sadece yasal düzenleme ile olmaz”

“Şiddetin artmasındaki önemli bir dönüm noktası 2003’te sağlıkta dönüşümün uygulamaya başlanmasıdır. Şiddetin nedeni sağlıkta dönüşüm programının kendisi ve şiddet dönüşüm programını uygulayanların işine geliyor. Yanlışlıkların nedeni sağlık çalışanları olarak gösteriliyor. Günah keçisi haline getiriliyor. Bir yandan da sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştirerek piyasada ucuz iş gücü yaratmasına yardımcı oluyor”

“Şiddet bir kısırdöngüye sebep oluyor. Mesleğimizi itibarsızlaştırıyor, değersizleştiriyor ve meslek değersizleştikçe şiddet artıyor. Oysa sağlık hizmeti tüm insanlık için çok değerli bir hizmet ve tüm sağlık çalışanları mesleklerine sahip çıkmalı. Mesleğin değersizleştirilmesine hep birlikte direnmeli”

“Artık sözün bittiği yerdeyiz. Siyasiler unutmamıza güveniyorlar. Bu yüzden 9 günlük bayram sürecinden sonra da eylemlerimize devam etmeliyiz”

“Kendim veya eşim bugün şiddete uğrayacak mı diye düşünürken şimdi eve sağ salim gelebilecek miyiz diye düşünür hale geldik. Bu halde çalışılabilir mi? Hangi meslek grubu bu şartlarda işini iyi yapabilir?”

“Savaşta bile sağlıkçılara dokunulmaması genel bir insanlık kuralıdır. Savaştığınız ordunun sağlıkçıları dokunulmazdır. Oysa bizim ülkemiz insanları kendi sağlıkçılarını katledebiliyorlar. Bunun ciddi sosyolojik temelleri var elbette ama cehaletin ve tembelliğin yüceltildiği, eğitimin, liyakatın, kalitenin aşağılandığı, elitist diye horlandığı, toplumdan kopuk damgası yediği bir ortamdır asıl sorun. Bu ortamı değiştirmek için tüm sağlık çalışanları hem bireysel olarak hem örgütleriyle çalışmalı.”

“İktidar samimiyetle bir şeyleri değiştirmek için çalışmıyor. Bütün şiddet olaylarında cılız bir destek görüyoruz siyasetçilerden. Net tavır almıyorlar. Her konuda konuşan Cumhurbaşkanı bu konuda tek kelime etmiyor. Öncelikle siyasetçileri zorlamalıyız”

“Tüm sağlık çalışanları şiddete karşı birleşmeli. Halkımıza da aynı tarafta olduğumuzu bir çatışmanın iki tarafı olmadığımızı anlatmalıyız. Yaptığımız g(ö)rev eylemlerini de onların sağlık hakkı için yaptığımızı anlamalarını sağlamalıyız”

“Şiddete karşı yapılacak g(ö)rev eylemlerine bütün sağlık çalışanları katılmalı. Başta doktor yetiştiren kurumlardaki Hocalarımız bütün işlerini bir kenara bırakmalı. Artık konuşmayla gidilecek yol kalmamıştır”


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.