8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!

Aralık ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, hekimlerin bir kısmının özlük haklarında iyileşme yapması beklenen düzenlemenin geri çekilmesi bardağı taşıran damla olmuşa benziyor. "Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişleterek daha iyisini getireceğiz" denildi, ancak ses çıkmıyor, milletvekillerinden gelecek yıla ertelendiği yollu bilgiler geliyor. 

Sağlıkta şiddet, özlük haklarında gerileme, alım gücünün düşmesi, adaletsizlikler, çalışma şartlarının ağırlığı, eğitimde sorunlar, atanamayan sağlıkçılar meselesi, burada sayamayacağım pek çok sıkıntı sağlık çalışanlarının canına tak etmiş durumda.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları sağlıkta yaşanan sorunları ve talepleri görünür kılmak için26 Ocak'ta başlattıkları Beyaz Nöbet'i dün TBMM önünde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yaptığı basın açıklaması ile sonlandırdı ve 8 Şubat Salı günü için bir günlük iş bırakma, g(ö)rev etkinliği çağrısı yaptı. 

Hekimlerin, sağlık çalışanlarının çok önemli sorunları var ve bunlar verilen sağlık hizmetlerini doğrudan etkiliyor. Yurttaşların sağlık hakkı ve sağlıkçıların hakları için bu çağrıya kulak verilmesi, desteklenmesi ve sorunların çözümü için ülkeyi yönetenlerin samimi adımlar atması gerekiyor.


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.