28 Mart 2024 Fikir Çemberi/Türkiye´de Madenciliğin Ekonomi Politiği

28 Mart günü gerçekleştirilen fikir çemberinin konusu "Türkiye'de Madenciliğin Ekonomi Politiği" idi. Zoom ve You Tube üzerinden canlı yayınlanan etkinliğin konuşmacıları Kadir Has Üniversitesi'nden Coşku Çelik ve ekoloji hareketi içinden gelen serbest avukat Mehmet Horuş'tu. Moderatör Kerem Gökten, Forum Sağlık 2023'ün çıkış noktası ve etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra sözü Coşku Çelik'e bıraktı.

Çelik, madencilik faaliyetlerinin ötesinde bir içerik ve işleyiş mantığına sahip olan "ekstraktivizm" kavramı üzerinden ülke ve dünya örnekleri üzerinden bir tartışma yürüttü. Çelik, meselenin yer altı kaynaklarının çıkarılması ve merkez ülkelere kaynak aktarımının ötesinde yönleri  olduğuna işaret etti. Maden havzalarındaki iktisadi  faaliyetlerin ve çalışma ilişkilerinin dönüşümüne değinirken sermaye birikimi ve yoğunlaşması sürecinde burjuvazinin sınıf içi uzlaşmasının ipuçlarını sundu. Çelik ayrıca yerel yönetimler ve merkezi yönetimin geliştirdiği rıza üretme pratiklerine değindi.

Mehmet Horuş kapitalizmin işleyiş kuralları çerçevesinde kazıp çıkarma faaliyetlerinin pratikte nasıl yürütüldüğü üzerinde durdu ve meselenin "yasal altyapısının" nasıl kurgulandığını ele aldı. Buna ek olarak, acele kamulaştırma örneklerine ve verilen hak mücadelelerine değindi.  Yeşil dönüşüm, yeşil kapitalizm kavramlarının olanaklı olup olmadığı moderatör ve katılımcıların soruları eşliğinde tartışıldı. 

 


Yorumları görüntülemek için giriş yapmalısınız.