Hemşirelik

Hemşirelik

Sağlıkçılar

Özlük Hakkı Talepleri Yok Sayılan, Hayatta Kalma Mücadelesi Veren Bir Meslek;
“HEMŞİRELİK”

Sağlık hizmetleri, içinde pek çok profesyonel bakış ve çok çeşitli emeği barındıran karmaşık bir sistemdir.Toplum sağlığı ve toplumun refahı için bu sistemin her bir parçasının tam bir uyum içerisinde çalışması gerekir. 

Hükümetin özellikle sağlıkta dönüşüm programının hayata geçirilme politikaları kapsamında,  sağlık hizmetlerine ayırdığı bütçe ve bu kapsamda sağlık çalışanlarının emeklerini ücretlendirme biçimi başta biz hemşireler olmak üzere, kamu emekçilerinin, yoksulluk sınırında ve hatta altında yaşamalarına sebep olmakta ve insanca yaşamalarını engellemekte ve sağlık çalışanları arasında çalışma barışını bozarak aralarındaki uyumu bozmaktadır .  Bu nedenle hangi ideolojide olursa olsun biz sağlık çalışanları tarafından  kabul edilmesi mümkün değildir.

Zorlu koşullarda, çok tehlikeli iş yeri statüsünde  yer alan hastanelerde görev alan biz hemşirelerin maalesef yıllardır özlük hakları ile ilgili talepleri yok sayılmakta, hayatta kalma mücadeleleri görmezden gelinmektedir.  Covid-19 pademisinde ise, hemşirelerin içinde bulunduğu bu durum tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmiştir. 

Yetkililerin kamu ve özel sektörü ayırımı yapmaksızın, biran önce hemşirelerin ücret ve özlük haklarını, insanca yaşayabilecekleri  bir seviyeye getirmek konusunda, harekete geçmeleri gerekmektedir.

1-    Hemşire özlük haklarının  3600 ek göstergeye göre düzenlenmesi
2-    Performansa dayalı ücretlendirme başta olmak üzere, sağlık çalışanları arasında adaletsizliğe yol açan her türlü ek ödemeden vazgeçilmesini, bütün ek ödeme ücretlerinin maaş olarak tek kalemde verilmesi ve emekliliğe yansıması,
3-    Maaş ve özlük hakları ile ilgili yapılan iyileştirmelerin, özel sektörde veya Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan,  hemşireleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesini ve  toplu sözleşmeye dahil edilmesi,
4-    Çalışma koşulları  ve nöbetler nedeni ile aile bütünlüğünü korumakta zorlanan başta hemşireler olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına 7/24 kreş imkanı veya çocuk bakım ücreti verilmesi,
5-    Covid-19’un meslek hastalığı olarak sayılması,  özlük hakları ve ücret politikalarının bu doğrultusunda tekrar güncellenmesi,

Bütün bu taleplerin, ilgili makamlarca dikkate alınarak bir an önce hayata  geçirilmesi sağlık sisteminin toplum sağlığı yararına işlerliğini koruması açısından hayati bir öneme sahiptir.

Çiğdem Ö. Özleyen-Hemşire
Ankara-Aralık/2021

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.