Moderatör
Kadınız, Yaşamdan ve Barıştan Yanayız-8 Mart Kadın Gündemli Paylaşımlar
S. Kablay kadınların çalışma hayatına ilişkin sorunlarını; çalışma hayatına girişi zorlaştıran süreçler, kadın olunması nedeniyle çalışma hayatında yaşanan ve çalışma hayatında kalmayı toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle zorlaştıran sorunlar olarak üç temel alanda incelenebileceğini belirtip bunlara örnekler verdi.
Mustafa Güler
Uzaktan reçete yazılabilir mi?
Sağlık Bakanı, Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğini topluma sunarken, artık uzaktan reçete yazılabileceği ve rapor verilebileceği müjdesini verdi.
Dilek Aslan
Sağlıklı ve güvenli "uzaktan" çalışma üzerine güncel bir rapor hakkında...
Pandemi, dünyada çalışma koşullarını da değiştirdi. Bu nedenle özellikle uzaktan çalışma kavramı hemen hepimizin yaşamında karşılık buldu. Bu yöntemin kimi riskleri iyi bilinmeli ve risklerin önlenmesi için önlemler alınmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Organizasyonu (ILO) bu konuda bir rapor yayınlamıştır.
Sebiha Kablay
Uzaktan çalışmanın -tele çalışma- yarattığı teknoloji ve elektrik bağımlılığı, bunların yokluğunda oluşan anksiyete
Pandemi öncesi dönemde daha ziyade özel sektörde uygulama alanı bulan bir esnek çalışma biçimi olarak tele çalışma kamu sektörünü de içine alarak uygulama alanını genişletti. Covid-19'ın bulaşıcı özelliği bu tip çalışmayı uzunca bir süre zorunluluk haline getirdi. Yaygın olarak eğitim alanında da kullanıldı.