Cem Kılınç
Sağlıkta Şiddet ve Umuda Dair (Bir Sovyet Anlatısı)
Gün geçmiyor ki yeni bir sağlıkta şiddet haberiyle daha öfkelenmeyelim. Şimdilerde haberlerde kadın cinayetleriyle yarışır halde dolu dizgin karşımıza çıkıyor.
Dilek Aslan
Hekimler sağlıksız yaşıyorlar...
Sayın Merve Kayaduvar’a hekimlerin tükenme durumuna ilişkin bir kesiti yansıtan raporun paylaşımı için teşekkür ediyorum. Bahsi geçen araştırma ve raporu 2020 yılında kaybettiğimiz Dr. Ali Özyurt'un saygın anısına ithaf edildi. Ali'nin bu konuda emeği çok. Meslektaşımı bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum.
Murat Erkan
Enes Kara'nın ardından...
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi, gencecik bir insan Enes Kara yaşadığı çıkmazı ifade ettiği paylaşımının ardından hayatına son verdi.
Merve Kayaduvar
Hekimlerde tükenmişlik sendromu
Türk Tabipleri Birliği (TTB) her zaman hekimlerin tükenme durumuna dikkat çeken ve 2020 yılında hayatını kaybeden Dr. Ali ÖZYURT’un anısına adanan HEKİMLER ARASINDA TÜKENMİŞLİK DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER raporunda bir yandan hekimler arasındaki tükenmenin ulaştığı boyutu diğer yandan da bu tükenmeden çıkışın yollarını gösteriyor.
Merve Kayaduvar
Şehir Hastaneleriyle Derinleşen Sorunlar
Şehir hastaneleri, yeni bir sağlık hizmeti üretim mekânı ve çalışma örgütlenmesi olarak sağlık emek sürecinde yaşanan klinik otonomi ve inisiyatif kaybı, denetimin ve gözetimin yoğunlaşması, sağlık çalışanları arasında rekabetin teşvik edilmesi ve mesleki dayanışmanın ve kolektif mücadelenin azalması gibi süreçleri derinleştirmektedir.
"Türkiye’de Hekim/Sağlık Çalışanı Olmak" yazısıyla ilgili bir fikrim var.
Benim aklıma gelen temel sorun alanları da bunlar: Performansa dayalı ücretin rekabetçi, ekip hizmetine ve dayanışmaya karşıt bir işleyişi olduğunu düşünen ancak ücretinin bir bölümünü bu biçimde kazanmak zorunda kalanlar;
Naki Bulut
Türkiye’de Hekim/Sağlık Çalışanı Olmak
Uzun zorlu bir eğitim sonucunda hekimlik yapmaya hak kazandık. Farklı amaçlarla ideallerle seçtiğimiz bu mesleğin içine atıldıktan sonra dışımızdaki aktörlerin kararları sonucunda birtakım savrulmalarla yıllardır bu mesleği bir biçimde yürütüyoruz.