Moderatör
Kadınız, Yaşamdan ve Barıştan Yanayız-8 Mart Kadın Gündemli Paylaşımlar
S. Kablay kadınların çalışma hayatına ilişkin sorunlarını; çalışma hayatına girişi zorlaştıran süreçler, kadın olunması nedeniyle çalışma hayatında yaşanan ve çalışma hayatında kalmayı toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle zorlaştıran sorunlar olarak üç temel alanda incelenebileceğini belirtip bunlara örnekler verdi.
Sebiha Kablay
Pandemi- Tele Çalışma ve Kadınlar
Pandemi sonrası tele çalışma (uzaktan çalışma) bir zorunluluk olarak hayatımıza girdi. Özel sektörde bazı alanlarda uzun yıllardır kullanılan yöntem kamu da dahil olmak üzere özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının yaygın olduğu dönemde yoğun olarak kullanıldı, bazı alanlarda yoğunluğu azalsa da hala kullanılıyor.
Nihan Ciğerci Ulukan
Tarımsal Üretimde Kadın Emeği
Tarımsal üretim büyük ölçüde kadın emeğine dayanmaktadır. Hem üretim hem de yeniden üretimin sorumluluğunu yüklenen kadının iş yükü oldukça fazladır.
Sebiha Kablay
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNDE 2023 TÜRKİYE’SİNE DAİR
Kapitalizm içine düştüğü krize neoliberal politikalarla yanıt verirken kadını da yeniden keşfetmiş gibiydi. Keşfin; kadınlar için esnek istihdam, düşük ücretler, sosyal hakların tasfiyesi ve emeğin yeniden üretiminde ağırlaşan yük anlamlarına geldiği görüldü sonradan…
Merve Kayaduvar
Akademide Kadın
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla içinde bulunduğum akademi alanında kadın olmakla ilgili bir yazı yazmak istedim.
ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanması sağlıkta şiddet ve işyerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme mücadelesinde bir adım olabilir mi?
ILO[1]190 Sayılı Sözleşme çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması konu­sunda ilk uluslararası bağlayıcı belge. Elbette herkesin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil şiddet ve tacizden arınmış çalışma yaşamı hakkı var.
Cem Kılınç
HPV ve SAĞLIK HAKKINA TOPLUMCU BAKIŞ-1
HPV, 200’ün üzerinde tipi olup, bunlardan 40 kadarı genital bölge hedefli olan bir virüs. Kanserle bağı en çok bilinen unsur. Dünyadaki tüm kanserlerin %5’ine, dünyadaki tüm kadın kanserlerinin %10’una kaynaklık ediyor HPV. Cinsel yolla bulaşan bir virüs ve aşısız toplumlarda maalesef çok yaygın.
Neslihan Sevim
Sağlık Reformları ile Dönüşüm ve Kadın Dişhekimi Olmak
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber Türkiye’de dişhekimliği, hem çalışma alanları açısından hem de mesleki kimliği açısından yıpranmıştır.