Özgür Erbaş
Hekim özerkliği hasta hakkıdır
Türkiye’de hemşirelik: Meslekleşme süreci başlıklı Fikir Çemberi’nde Temmuz Gönç Şavran bir meslekten söz edebilmek için gereken koşulları sıraladı; kuşakların birbirine aktardığı bir gelenek, özerk karar verme yetkisi, güçlü bir meslek örgütü, eğitime ve uzmanlığa dair meslek örgütünün belirleyiciliği, mesleki etik denetim…
Bayazıt İlhan
"Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözünün arka planında bu mu var?
"Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak."
Naki Bulut
Sağlıkçı eğitimi
Sağlıkçı eğitimi konusunu Sağlıkçılar dosyasında tartışmayı planlıyoruz. Web sitemizde Prof. Dr İskender Sayek ile yapılmış Tıp eğitimi konulu bir röportaj mevcut. Katkılarınızı bekliyoruz Hocam.